Zdravstvenoj

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

- 104 - ˚ , ˇ ˇ ˆ, ˆ (˚ 72. . 1. 2); 14) , ˇ ˇ ˘

www.zdravlje.gov.rs

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Zakon o zdravstvenoj zastiti, Official website of the District of Brcko, Bosnia and Herzegovina, 41 p. I. Basic provisions BIH-2001-L-72951 2001-12-14 Act of 14 December 2001 on health insurance.

www.ilo.org

O ZDRAVLJU STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U CRNOJ GORI

statistiČki!godiŠnjak!2006.! o zdravlju stanovniŠtva i zdravstvenoj zaŠtiti u crnoj gori 215 diagnosed diseases, conditions and injuries by groups of diseases in non hospital services in montenegro 2006 procentni!odnos!

www.ijzcg.me

Z A K O N O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - I. OSNOVNE ODREDBE

Z A K O N O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I. OSNOVNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ureuje se sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opšti interes u

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

O ZDRAVLJU STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U REPUBLICI ...

statistiČki!godiŠnjak!2005.! o zdravlju stanovniŠtva i zdravstvenoj zaŠtiti u republici crnoj gori 215 diagnosed diseases, conditions and injuries by groups of diseases in non hospital services in the republic of montenegro 2005 procentni!odnos!

www.ijzcg.me

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti zivotnih namirnica i ...

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Zakon je objavljen u "Službenom listu SFRJ", br. 53/91 i 37/2002 .

www.zzjzpirot.org.rs

Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u ...

Konferencija HCOM 2007 je nastavak razgovora sa započetih na različitim konferencijama o zdravstvenoj zaštiti (kao što su Svjetski godišnji kongres o zdrav-

www.mef.unizg.hr

THE PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE (PHQ-9) IN THE DETECTION OF ...

Sažetak: Rad ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je jako bitan u prevenciji i ranom otkrivanju fakto-ra rizika po zdravlje. Cilj rada je bio ispitati koliko je depresija zastupljena među pacijentima u ambulan-ti porodične medicine, ...

www.aktuelnosti.org

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon je objavljen u "Slu benom listu RCG", br. 39/2004 od 9.6.2004. godine. I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Zdravstvena zaštita predstavlja skup mjera i aktivnosti na očuvanju, zaštiti i unapređenju zdravlja, sprječavanju i suzbijanju bolesti i povreda, ranom ...

apps.who.int

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI lan 1 U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Služben list RCG“, broj 39/04) u lanu 2 stav

www.skupstina.me

Other sites you could try:

Find videos related to Zdravstvenoj