Zahtjeva

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE/OVLAŠĆENJA/AUTORIZACIJE

PEL-130. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE/OVLAŠĆENJA/AUTORIZACIJE (AVION) Application form for issue of licence/rating/authorization (Aeroplane) Napomena: Prije popunjavanja zahtjeva pročitajte uputstvo na strani br.2

www.caa.me

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

www.steuerliches-info-center.de

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROGRAMA OBUKE - OVLAŠĆENJE

A. Podnosilac . zahtjeva . Applicant . FTO . TRTO : Operator . Manufactures Subcontracted : Facility . Individual TRI Naziv : organizacije Organization name

www.caa.me

Naziv organa/ tijela za izdavanje putne isprave za izbjeglice ...

Stranica/ *****/ Page 1 od/ **/ *f 2 Obrazac 1 - Образац 1 - Form 1 Naziv organa/ tijela za izdavanje putne isprave za izbjeglice kod kojeg se zahtjev podnosi Broj zahtjeva - **** ***** **** ***** ** ***** ***** ***** ** ***** *** **** ** ***** ***** Request number Authority for refugee ...

www.msb.gov.ba

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ...

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA / INFORMATION ABOUTH APPLICANT A. Osobni podaci podnositelja zahtjeva / Applicant's personal information Ime / First Name Prezime (i djevojačko prezime) ) / Last Name (and maiden name) Datum rođenja / Date of birth Grad i država rođenja / City and Country of birth ...

www.uniri.hr

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

www.porezi.net

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA

/ I hereby apply for the permit/certificate indicated above. will be transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport Potpis / Signature Mjesto i datum / Place and date Ime podnositelja zahtjeva / Name of applicant Napomene (npr. svrha unošenja, podaci o smještaju za ive ...

www.min-kulture.hr

GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U AUCKLANDU CONSULATE ...

Zahtjev zaprimljen u Aucklandu dana: Application received on the day: Potpis podnositelja zahtjeva: Applicant’signature: Potpis : sluţbene osobe:

www.croatianclub.co.nz

Claim for Australian Pension

Notes— 12 of 22 AUS140_CB.1005 Èemu slu i ovaj obrazac Ovaj obrazac upotrijebite za podnošenje zahtjeva za australsku mirovinu. Ako niste sigurni ispunjavate li uvjete za neku od australskih mirovina, nazovite Centrelinkovu meðunarodnu slu bu (Centrelink International Services) na +61 3 6222 3455 ...

www.centrelink.gov.au

Other sites you could try:

Find videos related to Zahtjeva