Vojvodine

PROJECTS FINANCED FROM THE WORLD BANK LOAN

PUBLIC WATER MANAGEMENT COMPANY "VODE VOJVODINE" 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 25 E-mail: [email protected] www.vodevojvodine.com For the publisher: PWMC "VODE VOJVODINE" Authors: Prof. Dr Atila Salvai Aleksandar Nikolic, graduate civil engineer Mirko Galonja, MSc in civil ...

www.vodevojvodine.com

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

pogorŠanja astme u institutu za pluĆne bolesti vojvodine u periodu od 2002. do kraja 2006. godine patients with an acute exacerbation of asthma hospitalized

www.medical.uns.ac.rs

Magnetna rezonanca i scintigrafija skeleta u detekciji ...

Volumen 67, Broj 6 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 453 Correspondence to: Silvija Lučić, Institut za onkologiju Vojvodine, Institutski put 4, 21 204 Sremska Kamenica, Srbija.

www.doiserbia.nb.rs

SLUŽBENI LIST

Predsedništvu SAP Vojvodine 38. Izvršnom veču Skupštine 39. SR Bosne i Hercegovine 40. Izvršnom veču Sobranja SR Makedonije 41. Izvršnom veču Skupštine SR Slovenije; P*0.

www.mp.gov.si

DIGITALIZACIJA U SRBIJI POČINJE OD VOJVODINE DIGITALIZATION ...

dr DUBRAVKA VALIĆ NEDELJKOVIĆ : Digitalizacija u Srbiji počinje od Vojvodine 9 UDK: 004.9:654.197(497.11) DIGITALIZACIJA U SRBIJI POČINJE OD VOJVODINE DIGITALIZATION IN SERBIA STARTS WITH VOJVODINA dr DUBRAVKA VALIĆ NEDELJKOVIĆ, vanr. prof. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu ...

med-dij.com

MUZIKA

FESTIVAL OMLADINSKIH HOROVA VOJVODINE Sremski Karlovci, 23. 04. 2004. Zavod za kulturu Vojvodine, Vojvode Putnika 2, 21000 Novi Sad Tel: (021) 457 525 Faks: (021) 4754 128 (148) Kontakt: Savo MuËibabiÊ, sekretar saveza amatera Vojvodine E-mail: [email protected] Osnovano: 1972.

www.balkankult.org

Ptice Sr bije i Crne Gore - veličine gnezdilišnih populacija

Prve procene populacija najbolje proučenih grupa ptica u Srbiji urađene su tokom 1970-ih za ptice grabljivice na području Vojvodine ( Ham , 1977, 1979), kasnije i za celu Srbiju i Crnu Goru ( Vasić , 1993), a svakako najveći iskorak ka procenjivanju brojnosti populacija pojedinih vrsta na nivou ...

www.ptica.org

VODIČ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova OVLAŠĆENJAI OBAVEZE Posle usvajanja Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine, u februaru 2002. godine u okviru Izvršnog veća AP Vojvodine osniva se ...

resursnicentar.ehons.org

International Conference “Women in Security Sector ...

... Univerzitet Novi Sad, Srbija 22 Jasna Vujačić Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Republike Srbije 23 Sne ana Vasić Ministarstvo odbrane Republike Srbije 24 Vera Markovic Regionalni enski lobi 25 Anita Beretić Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošlavanje i ravnopravnost polova Vojvodine 26 Marija ...

www.gov.me

STATUT AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine 21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16. STATUT AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Slu beni list APV", br. 17/91) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1.

www.puma.vojvodina.gov.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Vojvodine