Velikom

New river regulation projects along Croatia´s major rivers ...

Mr. Janez Potočnik, Commissioner, DG Environment Mr. Štefan Füle, Commissioner, DG Enlargement Rue de la Loi, 200 B-1049 Brüssel Mr. Paul Vandoren Head of EU Delegation in Croatia Trg rtava fašizma 6 HR-10000 Zagreb Zagreb, Vienna, Radolfzell, Čakovec, Koprivnica, Virovitica, Osijek ...

zelena-akcija.hr

EKSpERIMENTALNOM MODELU pACOVA HEALING OF EXTRACTION WOUND IN ...

Uvod: Proces zarastanja rane nakon ekstrakcije zuba je sa velikom pažnjom istraživan kod nekoliko životinjskih vrsta pod normalnim i eksperimentalnim uslovima koji bi mogli ometati zarastanje.

www.medfak.ni.ac.rs

Kirurško lije * enje velike ciste donje * eljusti

Ura*ena je cistektomija mandibule, lezija je u potpunosti odstranjena, uklju*uju*i i epitelnu ovojnicu, te se unato* velikom defektu sa*uvao kontinuitet kosti i nije bilo potrebe za osteosintezom i/ili osteoplastikom.

hrcak.srce.hr

Improvement of Industrial Production Process Design Using ...

Primjerice, proces izradbe cijevi u brodograđevnoj industriji primjenom konvencionalnih metoda temelji se na velikom udjelu ručne obradbe, što rezultira nedovoljnom proizvodnošću po jedinici cijevi.

hrcak.srce.hr

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Distribucija CA 125 u odnosu prema uzrastu, rasi, menstruacinom ciklusu i za vreme trudnoće Nekoliko različitih studija sprovedenih na velikom broju zdravih ispitanica pokazale su da žene u postmenopauzi imaju niže vrednosti CA 125 u serumu u odnosu na period pre menopauze (13).

www.jugolab.co.rs

Inflamatorni tumori izuzetno su rijetke, ogranicene, obicno ...

Ispitivana serija obuhvata 10 inflamatornih pseudotumora prema analiziranom velikom broju biopsija (54.578) u desetogodišnjem periodu. Na osnovu bioptičkog materijala etiologija bolesti je dokazana kod dva bolesnika, gdje je promjena bila endobronhalno u obliku polipa.

www.lungclinic-banjaluka.com

Cerska bitka

Bila je to prva pobeda saveznika u Prvom svetskom ratu öto je bitno oja*alo moral savezni*kih snaga. O ovom velikom istorijskom doga*aju snimljen je 1964. godine film "Marö na Drinu".

www.unilib.bg.ac.rs

ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA AHONROPLAZIJE

Ahondroplazija se karakteri{e nenormalnim rastom kostiju {to za posledicu ima kra}i trup sa disproporcionalno kratkim rukama i nogama, velikom glavom i karakteristi~nim osobinama lica.

medicinskicasopis.org

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

OH • radikal je izrazito jako oksidativno sredstvo koje velikom brzinom reagira sa većinom organskih i anorganskih molekula i osiromašuje količinu antioksidansa niske molekularne mase (LMWA) u plazmi koji predstavljaju prvu liniju obrane od oksidativnog stresa.

bib.irb.hr

THESLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW

... Special Research Fellow in the Department of Russian and Slavonic Studies at the University of Nottingham. 1 Seethe varied approaches offered by, among others, D. S. Merezhkovskii, L. Tolstoii Dostoevskii: Khristosiantikhristvrusskoi literature, St Petersburg, 1901; V. V. Rozanov, Legendao Velikom ...

eprints.ucl.ac.uk

Other sites you could try:

Find videos related to Velikom