Vastiketta

YKSITYISESTÄ PYSÄKÖINNINVALVONNASTA - ERITYISESTI ...

... lag om kontrollavgift vid olovlig parkering, 1984:318). 10 4 Käytännössä pysäköinnille on asetettu ehtoja, jotka ovat koskeneet esimerkiksi pysäköinnin aikarajoituksia, velvollisuutta käyttää pysäköintikiekkoa, pysäköinnistä mahdollisesti suoritettavaa vastiketta ja sitä, kuka ...

www.edilex.fi

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

Tällä sopimuksella luovutetaan vastiketta vastaan. ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Tällä sopimuksella luovutetaan vastiketta vastaan jäljempänä mainitut tilat käytettäväksi asumiseen.

www.elisanet.fi

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus

Sen jälkeen arvonlisäverolakia on muutettu muun muassa liikkeen luovutusten, kiinteistöinvestointien, parturi- ja kam-paamopalvelujen, pienten korjauspalvelujen sekä käypää arvoa alem-paa vastiketta vastaan tapahtuvien luovutusten verottamisen osalta.

www.talentumshop.fi

Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset ...

Alivuokrasuhde (Subtenancy Relation, Sublease) Vuokrasuhde, jossa päävuokralainen luovuttaa alle puolet vuokraamastaan tai muu kuin vuokralainen luovuttaa osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan.

www.kti.fi

Peter Ekholm SITOUTUNUT VAI SIDOTTU?

Peter Ekholm SITOUTUNUT VAI SIDOTTU? Työsopimuslaki: Työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

www.merkonomipaiva.com

9569, Arvonlisäveron alarajahuojennushakemus

... Huojennukseen oikeuttavaan tilikauden liikevaihtoon ei lueta: - veron osuutta - metsätaloudesta saatua vastiketta - kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta saatua vastiketta silloin, kun luovuttaja on hakeutunut verovelvolliseksi (AVL 30 §) - käyttöomaisuuden myynnistä saatua vastiketta ...

www.profitgate.fi

Kuluttajaoikeuden linjaus

Arpajaisina ei kuitenkaan pidetä sattumanvarai-sen edun tarjoamista markkinoinnissa, jos edun saaminen ei edellytä muuta vastiketta kuin hyödykkeen os-tamista tai ostotarjouksen tekemistä.

www.kuluttajavirasto.fi

METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS

D. muuta vastiketta vastaan. Pankkiyhteys _____ 4. Metsästysoikeuden siirtäminen A. Vuokralainen saa siirtää metsästysoikeuden kolmannelle.

www.riista.fi

ILMAINEN-SANA MARKKINOINNISSA

Sa-noja "ilmainen" tai "vastikkeetta" ei siis voi käyttää markkinoinnissa, jos kuluttajalta edellytetään vastiketta. Markkinatuomioistuimen päätös 1980:19 koskee sanonnan "ilmainen" käyttöä markkinoinnissa.

www.kuluttajavirasto.fi

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus

... tarkoitetusta tilanteesta Huojennukseen oikeuttavaan tilikauden liikevaihtoon ei lueta - veron osuutta - metsätaloudesta saatua vastiketta - arvonlisäverolain 30 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta saatua vastiketta - käyttöomaisuuden myynnistä saatua vastiketta ...

www.edilex.fi

Other sites you could try:

Find videos related to Vastiketta