Uvozu

NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA ...

"Naše more" 54(3-4)/2007. 123 eljko Dominis* ISSN 0469-6255 (123-136) NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA PLOVILA SUKLADNO ANEKSU C MEĐUNARODNE KONVENCIJE O PRIVREMENOM UVOZU Some Open Questions in the Application of the Institute of Temporary Import of Craft in ...

hrcak.srce.hr

SKUPLJANJE I RECIKLAŽA OTPA DA

... POSLOVANJE S vrijednošću ostvarenog uvoza od 124.092 mil. kuna 2007. godine reciklaža je sudjelovala u ukupnom robnom uvozu sa 0,23 posto., ...

www2.hgk.hr

/ ORIGINAL - URADNO OBVESTILO O UVOZU /

EVROPSKA SKUPNOST / EUROPEAN COMMUNITY URADNO OBVESTILO O UVOZU / IMPORT NOTIFICATION 2. Država članica uvoza / Member State of import 3.

www.arso.gov.si

COMMISSION REGULATION (EC) No 1235/2008 of 8December2008

COMMISSION REGULATION (EC) No 1235/2008 of 8December2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty ...

eur-lex.europa.eu

Ovlaštena pravna osoba:

... Odluci o određivanju proizvoda koji podlije u nadzoru kakvoće pri uvozu i izvozu (NN 18/96) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ...

www.pilanarstvo.com

Reviconov registar propisa — POREZI I CARINE

1 Reviconov registar propisa — POREZI I CARINE Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parla­ mentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici Pred stav­ ničkog doma, održanoj 12. januara 2005. godine, i na 37. sjednici Doma naroda, održanoj 26. januara 2005. godine ...

www.markart-edu.com

Zakon o prevozu opasnih materija

pošiljalac eksplozivne materije, a pri uvozu, izvozu ili tranzitu eksplozivne materije - prevoznik. Član 44 . Ako je ugovoren uvoz ili izvoz veće količine eksplozivnih materija koje ne mogu da se

www.pozar.co.rs

17. GOZDARSTVO IN LOV

Podatki o uvozu in izvozu gozdnih sortimentov so iz ton (t) prera*unani v kubi*ne metre (m 3). Vir teh podatkov je statistika zunanje trgovine.

www.stat.si

KAKO UVOZITI - UPRAVA CARINA PRIRUČNIK ZA GRAĐANE

Pri prelasku putnika i robe preko državne granice, carinska služba ima obavezu da vrši kontrolu iz svoje nadležnosti. Da bi se izbjegli mogući nesporazumi i

www.gov.me

O USLOVIMA I NA * INU UVOZA I PRERADE NAFTE, ODNOSNO DERIVATA ...

UREDBA O USLOVIMA I NA * INU UVOZA I PRERADE NAFTE, ODNOSNO DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2007 i 93/2007 - ispr.) I OSNOVNE ODREDBE * lan 1 Ovom uredbom ure*uju se uslovi i na*in uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte. * lan 2 Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju slede*a zna ...

www.ssl-link.com

Other sites you could try:

Find videos related to Uvozu