Uvjete

MINISTARSTVO PROSVJETE

elektronski satovi - dipl. in . strojarstva uz uvjete utvr*ene nastavnim planom i programom - prof. strojarstva uz uvjete utvr*ene nastavnim planom i programom - prof. elektrotehnike uz uvjete utvr*ene nastavnim planom i programom - dipl. in . elektrotehnike uz uvjete utvr*ene nastavnim planom i ...

www.nszssh.hr

OPĆE UVJETE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 369 Na temelju članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr anoj 2. veljače 2006. godine donijela OPĆE UVJETE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I. OPĆE ODREDBE Članak 1.

www.hep.hr

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja ...

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA - STATEMENT OF THE CLAIMANT: Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava sljedeće uvjete - The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned under II fulfills the ...

www.porezi.net

Međunarodni sustav sigurnosti plovidbe

... rasvjete, te vodovodnog sustava koji su u vezi s uslu nom slu bom, te prostorima za čuvanje i pripremu hrane, uvjeta rada na brodu, uvjeta ivota na brodu, radnih sati,-nadzor nad domaćim brodovima u pogledu udovoljavanja standardima sigurnosti plovidbe, a koji se odnose na ivotne i radne uvjete ...

www.pfri.uniri.hr

DBC Marine Safety System Ltd.

The maximum stowing height on board is: ODOBRENJE VRIJEDI DO: APPROVAL IS VALID UNTIL : 2008-12-20 UZ UVJETE NAVEDENE NA POLEĐINI SUBJECT TO CONDITION OVERLEAF Mjesto i datum Place and date Split, 2004-11-18 M.P. (Seal) QF - PTO - 01 1 / 2 1997 - 03 MODEL 145S - 24,5 m MODEL 100S - 17,5 m MODEL 70S - 12,0 m Goran ...

www.simtec-marine.hr

WUXI XINGTAI SHIPPING EQUIPMENT Co. Ltd.

ODOBRENJE VRIJEDI DO: APPROVAL IS VALID UNTIL : 2009-07-04 UZ UVJETE NAVEDENE NA POLEĐINI SUBJECT TO CONDITION OVERLEAF Mjesto i datum Place and date Split, 2005-07-04 M.P. (Seal) QF - PTO - 01 1 / 2 1997 - 03 XT 5571 A WUXI XINGTAI SHIPPING EQUIPMENT Co. Ltd. Bashi Town - Wuxi City CHINA Goran Begović, dipl.ing.

www.simtec-marine.hr

uo-split.hr

KAKO OTVORITI OBRT? KAKO OTVORITI OBRT? UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA Da bi se mogao obavljati obrt fizièka osoba mora ispunjavati slijedeæe uvjete: a) opæi uvjeti: 1. da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom, te 2. da joj pravomoænom sudskom presudom, rje ...

uo-split.hr

ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

(2) Kupac obrta može nastaviti vođenje obrta sam, ako ispunjava uvjete iz člana 9. i člana 10. stav (1) ovog Zakona ili putem zaposlenika koji mora biti u radnom odnosu kod kupca obrta i ispunjavati uvjete iz člana 9. i člana 10. stav (1) ovog Zakona.

www.biro-cool.com

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA - STATEMENT OF THE CLAIMANT: Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava sljedeće uvjete - The undersigned certifies that the beneficial owner mentioned under II fulfills the ...

www.steuerliches-info-center.de

ZAKON O OBRTU NOVI

(1) Na uvjete za obavljanje srodnih djelatnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe čl. 9., 11., 12., 13. i 14. ovog Zakona. (2) Fizičko lice može obavljati srodne djelatnosti ako uz opće uvjete iz člana 9. ovog Zakona

www.ag-partner.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Uvjete