Uslo8

NAUČNA I DRUŠTVENA POTREBA SOCIOLOŠKOG IZUČAVANJA EKOLOGIJE

Marković predstavlja „posebnu sociologiju koja za predmet svog prou8 čavanja ima specifične veze izmeñu čovjeka i njegove sredine, istražujući (u konceptu opšte konceptualizacije univerzuma ujedinjenog sa specifičnim uslo8 vima života) uticaj životne sredine, kao ukupnost prirodnih i ...

www.socioloskaluca.ac.me

Other sites you could try:

Find videos related to Uslo8