Uporabni

Inverse determination of viscoelastic properties of human ...

Konstitutivni parametri kožnega tkiva na prstnih blazinicah so uporabni za računalniške analize biofizikalnih pojavov med dotikom, kakor tudi kot ciljne vrednosti viskoelastičnih lastnosti za biomimetične materiale, ki se uporabljajo za proteze in humanoidno robotiko.

www.rmz-mg.com

ORODJA INTERAKTIVNE TABLE INTERACTIVE WHITEBOARD TOOLS

Izdelki so zanimivi (motivacija) in uporabni tudi pri utrjevanju oz. ponavljanju učne snovi. Abstract In Slovenian schools the interactive whiteboard becomes more and more frequent.

www.sirikt.si

ANALIZA PROIZVODNJE IN OCENA UČINKOV IZBOLJŠAV

... preučitvi pretokov materiala pri sestavi letala (pri sestavi letala se pojavljajo medfazne zaloge), se poka e problematika glede organizacije dela, za katero alternativno rešitev predstavljajo predlogi izboljšav, pri čemer so upoštevani nekateri racionalizacijski ukrepi, ki so smiselni in uporabni ...

www.p-ng.si

6 Nukleinske kisline

•izjemno uporabni encimi •endonukleaze •pri bakterijah obramba pred vdorom tuje DNA •prepoznajo 4-6 nukleotidov dolgo zaporedje in cepijo to ali v

web.bf.uni-lj.si

SPIRALNI GRELCI GM.70

Uporabni so tudi za kemi*ne laboratorije in ostale naprave v industriji. Uporabljajo jih tudi kot grelce za zrak in za ogrevanje v pakirni industriji.

www.grelci-maras.si

GLOSSARY OF PHYTOSANITARY TERMS

N° 3, 1996) Naravni sovra niki , anatgonisti ali kompetitorji in drugi osebki, ki se morejo sami razmno evati, uporabni za obvladovanje škodljivih organizmov.

www.furs.si

(Microsoft Word - \212imun, \212kerlj.doc)

Stvarni uporabni vijek gra*evine te potrebno ulaganje u odrûavanje, u velikoj mjeri ovise o funkcio-niranju hidroizolacije nosive konstrukcije.

www.drc.si

European Cycling n E C l l li

Especialmente útil • Alte expresii utile • Ďalšie užitočné slovíčka • Drugi uporabni izrazi • Muuta tarpeellista sanastoa • Andra nyttiga ord och uttryck • é É Î mf ÏÌÖs7 •

www.eesc.europa.eu

CIMOS TITAN

Tlak in temperatura: Fitingi so uporabni najmanj v skladu z zahtevami standarda SIST EN 10242 *10.1: v temperaturnem obmo*ju od *20 do 120 ∫C je dovoljen delovni tlak 25 barov.

www.koding2.mk

LIVE THE AIR

Ti modeli so namenjeni za velike kuhinje in za uporabni-ke, ki kuhajo jedi, kjer se sproščajo velike količine pare ali pa veliko pražijo in cvrejo.

www.etis.si

Other sites you could try:

Find videos related to Uporabni