Upanije

TRANSPORT PROGRAMMING: City of ZAGREB – TRAFFIC SECTOR

Razvoj upanijskog sportskog centra Platak temelji se i na Strateškim smjernicama Primorsko-goranske upanije 2005-2009. godine, kako kroz opće ciljeve u smislu podizanja kvalitete ivota i stabilnosti egzistencije svih građana upanije, primjene filozofije razvoja - upanija znanja, kulture i ...

www.zavod.pgz.hr

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br: 1127 Annex to Accreditation Certificate Number: Klasa/Ref. No.: 383-02/05-30/59 Urbroj/Id. No.: 569-02/6-11-41 Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2011-12-22 Zamjenjuje prilog/Replaces Annex: Klasa/Ref. No.: 383-02/05-30/59 Urbroj/Id. No.: 569-02/6-10-39 ...

www.zzjzpgz.hr

International Workshop :: April 16-23, 2001 :: Dubrovnik ...

Opredjeljenje problema Po etna to ka ovog skupa je alarmantno stanje na teritoriju Dubrova ko-neretvanske ~upanije. Nekoliko je faktora utjecalo na pove ano

www.agr.unizg.hr

PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ...

Opis područja / Description of the Area Istra - Opće karakteristike područja / Istria - General Characteristics of the Area U priobalnom dijelu Istarske upanije ivi oko 145.000 stanovnika (oko 70% ukupnog stanovništva upanije).

hrcak.srce.hr

FIRST NAMELAST NAME

... PUBLIC HEALTH INSTITUTE CROATIA [email protected] IVKA PREBEG MEDICAL SCHOOL, UNIVERSITY OF ZAGREB CROATIA [email protected] IRENA PRERADOVIĆ ZZJZ CROATIA [email protected] BOGOMILA PUC VIDRIH Zdravstveni dom Ajdovščina SLOVENIA [email protected] ZRINKA PUHARI Ć ZZJZ Bjelovarsko-bilogorske upanije ...

www.horook.com

ENERGIJA I OKOLIŠ 2008 ENERGY AND THE ENVIRONMENT 2008

... Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Faculty of Engineering University of Rijeka V. Kne ević AT Eneko d.o.o., Rijeka Dr.sc. V. Komen HEP d.d., DP Elektroprimorje, Rijeka Mr.sc. I. Krešić INA - Industrija nafte d.d., Rijeka Mr.sc. Lj. Krpan JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske upanije ...

www.riteh.uniri.hr

Organisations - partners of Development Association NERDA

Public institutions, companies and/or local agencies 1 Poljoprivredni zavod Tuzla (Agriculture Institute Tuzla) Tuzla-2 Turistička organizacija Bijeljina (Tourism Organisation Bijeljina) Bijeljina www.bijeljinaturizam. org 3 Turistička zajednica upanije Posavske (Tourism Community of Posavina Canton) Od ...

www.nerda.ba

GEMS Global Lab Network

... of Public Health Pula Zavod za javno zdravstvo, Istarske upanije V. Nazor 23, p.p. 192 52 100 Pula, CROATIA Contact: Sonja Dikovic Phone: 385-52-529-076 FAX: 385-52-222-151 Email: [email protected] CROATIA Institute of Public Health Karlovac Zavod za javno zdravstvo, Karlovačke upanije ...

www.gemswater.org

Klini~ke i epidemiolo{ke zna~ajke Q-groznice u ...

Klini~ke i epidemiolo{ke zna~ajke Q-groznice u hospitaliziranih bolesnika Ve}ina bolesnika su stanovnici grada Zagreba ili Za-greba~ke `upanije, odnosno 22 ili 88,0 %, dva bolesnika (8,0 %) su iz Krapinsko-zagorske, te jedan (4,0 %) iz Bjelovarsko-bilogorske `upanije.

hrcak.srce.hr

PROGRAM

... Radon in houses of Vukovar-Srijem county Z. Poleto, M. Varga, V. Radolić, M. Poje, B. Vuković Radon u kućama Brodsko-posavske upanije Radon in the houses of Slavonski Brod-Posavina county V. Radolić, I. Šarić, I. Miklavčić Radon u vodi gradskih vodovoda u naseljima Po eško-slavonske upanije ...

www.hdzz.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Upanije