Umjetne

Neuronske mreže između psihologije i umjetne inteligencije

Application of the model •Concurrent discrimination task (i.e., color and shape) •Task is divided in two phases. First phase is learning of association.

www.brain.hr

Lighting with Artificial Light

Booklet 1 of the licht.de series of publications is intended for all those who want to delve into the topic of light and lighting or wish to familiarize themselves with the basics of lighting technology.

www.licht.de

PIDNN FOR MARINE DIESEL MAIN ENGINE SPEED CONTROL

Ključne riječi: umjetne neuronske mre e (UNM), PID neuronski regulator, propagacija pogreške unatrag, regulacija brzine vrtnje, brodski propulzijski dizelski motor, Matlab/Simulink.

www.nasemore.com

Čovjek, voda i arhitektura

Od pamtivijeka ljudi su za odr avanje tjelesne higije-ne koristili vodu, dakle dugi niz godina prije no što su za pranje počeli s njom kombinirati i umjetne proizvo-de.

www.ffzg.unizg.hr

Primjena genetskog programiranja u razvoju umjetne inteligencije

3 1. Uvod Genetsko programiranje je relativno mlada tehnika koja brzo sazrijeva i pribli ava se konkretnim primjenama u raznim djelatnostima. Genetsko programiranje omogu*uje ra*unalu da riješi problem, a da ga nitko nije eksplicitno programirao za rješavanje tog problema.

www.zemris.fer.hr

Uvodna riječ

VELIKO BOŽIĆNO DRVO b ig artificial tree 04 Velike umjetne jelke ZIMA SPRUCE TREE vatrootporna umjetna jelka/fire resistant artificial tree 3M BD-3M-001 visina These trees remind us of good times of the future.

www.zima.hr

Kombinatorna sposobnost i otpornost prema bolestima Bc linija ...

Izabrano je 10 linija koje su korištene u tim hibridima kako bi se ispitala njihova otpornost prema bolestima u uvjetima umjetne infekcije 2008. godine u Rugvici.

sa.pfos.hr

20 GODINA NAKON REKONSTRUKCIJE STRAéNJE UKRIéENE SVEZE ...

SAéETAK Prije dvadesetak godina u Klinici za ortopediju ugra﷿ivali smo umjetne ligamente, i to tip proteze ligamenta Gore-Tex (razgranati polytetrafluoroethylen) kao postupak spaöavanja nestabilnih koljena.

hrcak.srce.hr

Èateks dionièko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne ko ...

SKRAÃENI PROSPEKT Èateks dionièko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne ko e kuãanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju, Èakovec dionièko društvo sa sjedištem u Èakovcu, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Èakovec, organizirano u skladu s pravom Republike Hrvatske i ...

www.zse.hr

WATER MANAGEMENT IN CROATIA

P O P U L A T I O N D A T A Population Settlements (2001) Industry Agriculture 45% 51% 3% 1% umjetne površine poljoprivredne površine šumske površine vodene površine

www.watersee.net

Other sites you could try:

Find videos related to Umjetne