Ukupno

DISTRIBUCIJASOJEVAI KRETANJE REZISTENCIJE GRAM POZITIVNIH I ...

U na{oj sredini, od ukupno 484 izolata najvi{e je bilo sojeva S. aureus 73 (15%) od kojih je 50 (10% u odnosu na ukupan broj izola-ta) MRSA, zatim Staphylococcus species 62(13%) od kojih je 18 (10% u odnosu na ukupan broj izolata) MRSS, Acinetobacter species 57 (12%), Pseudomonas aeruginosa 53 (11% ...

www.ipb-pneumon.com

RELATION OF THE NUMBER OF ERYTHROCITES WITH THE LEVEL OF IRON ...

Sport Science 3 (2010) 1: 21-26 26 RELACIJA BROJA ERITROCITA SA NIVOOM SLOBODNOG ELJEZA U SERUMU KOD PACIJENATA SA SIDEROPENIČNOM ANEMIJOM Sa etak Vršena je retrospektivna studija koja obuhvata analizu laboratorijskih nalaza i zdravstvenih kartona ukupno 147 pacijenata oboljelih od sideropenične ...

www.sposci.com

Sve discipline Disciplina Prolaz Plasman Ukupno vreme Bodova ...

Milomir Milovanović - Miki (Шишко) http://plivanje.info, E-Mail: [email protected] Tel.: +381 63 549 357 Splash Meet Manager 11, Build 17983 Registered to PK Zmaj-Alpamm - Tuzla 11.12.2011 16:24 - Strana 1 II KUP Novi Grad Sarajevo, 10.12.2011 Napredak takmičara - Detaljno Sve discipline ...

plivanje.info

Printed avgust 30, 2011 at 8:58 Jedinica Cup OPEN -- Overall ...

Printed avgust 30, 2011 at 8:58 Jedinica Cup OPEN -- Overall Match Results Points % Competitor Reg Cat TagICS Cls 1 896,7207 100,00 53 Obradović, Darko SER 2 856,5814 95,52 40 Miljkovic, Milorad SER Page 1 of 1 World Classification System used

kpsp.rs

67. Viška Regata 14.-16.10.2011. Results as of 18:51 on ...

Split cilj ukupno.xls. Poredak Br. Jedrilica Klub Broj na jedru Kormilar R1 R1 R2 R2 Bodova 9:00:009:00:00 1st 64 Veliki*Viharnik JK*Pirat SLO*31 Dušan*Puh 2:40:31 1 3:43:00 1 2 2nd 38 Anadora JK*Labud CRO*89 Mate*Arapov 2:49:27 2 4:25:36 3 5 3rd 57 Marina*Kaštela JK*Marina*Kaštela CRO*6789 J ...

www.jklabud.hr

proraèun 2010. ukupno

proraèun 2010. ukupno!"#$%&'()*)+,-). # 01.1 2 +3!"#$"$!!% 2!"#$%"& $'($)*+,*-./010& 23!"#$%"&$%&!$%*,4&+45"+*+6",'74&"8$)"+4-./0 10&93!*'#$%"& $'($)*+,*-./010&:3!*'#$%"&;*&+*<*) =&+45"+*+6",'74& "8$)"+4-./010&>3!*;("7*&-)"?*[email protected] *+,*73!*' $($A")*&'!4%'%'B)*&";&!4B#$%+"#&C$%"+*!"8"6"&$%&5"+*+6 ...

www.split.hr

&, 74&, 010&, #&c, ;&

St. Pete Scorer for Opti's

Kup Losinja 2010, SERIES SUMMARY, Preliminary, 15:20:29 11.07.10 Pl. Sail # Name From Subgroup Divsn. Total 1 2 3 4 96 CRO845Nikola Jerolimic JK Jugo Mali Losinj boy Zuta 15348 (53\DNF) 52\DNF 53\DNF 97 CRO865Timon Vertus YC Zagreb, Zagreb boy & u 12Crvena15449 52\DNF (53\DNF) 53\DNF 98 ...

www.optimist.hjs.hr

Komplikacije nastale nošenjem mekog kontaktnog sočiva

Ukupno je analizirano 510 bolesnika. Statistička analiza urađena je u nultom vremenu, posle tri i posle sedam godina. Meka kontaktna sočiva koja su bili propisivana spadala su po klasifikaciji Američke uprave za hranu i lekove ( Food and Drug Administration − FDA) u I (mali sadr aj vode, nejon-ski ...

www.doiserbia.nb.rs

GODINA / YEAR V SARAJEVO 26. 04. 2010. BROJ / NUMBER: 5 ...

ukupno total indeksi indexes - ukupno total godina / year v sarajevo 26. 04. 2010. broj / number: 5 poljoprivreda/agriculture

www.faz.ba

UPISANI STUDENTI I NASTAVNO OSOBLJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ...

Prethodni podaci Previous data UPISANI STUDENTI ENROLLED STUDENTS od ukupnog: Out of that Ukupno Žene Redovni studenti I. godine strani studenti Total Females Regular First year students Foreign students ukupno žene redovni ukupno žene Broj jedinica u sastavu visokošk. ustanova* Number of units belonging higher ...

www.fzs.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Ukupno