Ukucajte

Uputstvo za podešavanje news klijenta

News 2. u polje Display Name ukucajte svoje Ime i prezime, kliknite Next > 3. u polje E-mail address ukucajte Vas [email protected] net Next > 4. u polje News (NNTP) Server ukucajte news.beotel.net Next > 5.

www.beotel.net

UPUTSTVO ZA PODEäAVANJE MAIL KLIJENTA

UPUTSTVO ZA PODEäAVANJE MAIL KLIJENTA odaberite u Outlook Express-u: 1. Tools ... Accounts ... Add ... Mail 2. U polje Display name ukucajte svoje ime i prezime Kliknite Next > 3.

www.beotel.net

SMS usluge Banca Intesa Za koriš*enje SMS usluga Banca ...

AKTIVIRANJE SMS OBAVEŠTENJA: - Za aktiviranje obaveštenja Potrošnja po kreditnoj kartici, ukucajte i pošaljite: a potrosnja xxxxxx, gde xxxxxx predstavlja poslednjih 6 cifara broja kartice Primer: a potrosnja 123456 - Za aktiviranje obaveštenja Uplate iz inostranstva na devizni ra un, ukucajte i ...

www.bancaintesa.rs

Kako da kreirate porodično stablo u PowerPointu

Kako da kreirate porodično stablo Početak porodičnog stabla 1. U najgornje polje, ukucajte ime osobe od koje želite da počnete porodično stablo.

knjige.kombib.rs

Uputstvo za povezivanje na EUnet Internet - dial up pristup

U polje Telephone number ukucajte jedan od EUnetovih pristupnih brojeva (spisak EUnetovih pristupnih brojeva možete naći na strani Kontakt), uključite opciju Use area code and dialing rules.

my.eunet.rs

Vodič za ADSL instalaciju

U polje User name ukucajte e-mail adresu, u polje Password lozinku, a u polje Confirm password ukucajte lozinku još jednom. Isključite opcije Use this account name and password when anyone connects to the Internet from this computer i Make this the default Internet connection.

www.t-com.me

SAJT ZA 0€ - PROMO!

www.admiralhost. com Korak 10 Slika 1.10 Ukucajte podatke Vaše platne kartice i pritisnite Continue Checkout. Upravo ste završili kupovinu hostinga i domena.

www.sajt.me

Uputstvo za korišćenje

Popunite potrebna polja: novi Pin, Potvrda novog Pin-a (ponovo ukucajte novi PIN), lozinka (Vaša lozinka kao potvrda identiteta) .Podešavanje Pin

www.open.telekom.rs

Instalacija i konfigurisanje modema

Na obele enom mestu ukucajte +cgdcont=1, "IP","gprsinternet" i pritisnite OK Model telefona: Ukucajte: Nokia +cgdcont=1,"IP", "gprsinternet" Siemens +cgdcont=1,"IP", "gprsinternet" Motorola +cgdcont=2,"IP", "gprsinternet" Ericsson +cgdcont=3,"IP", "gprsinternet" Sve prethodne prozore potvrdite sa klikom ...

www.mts.telekom.rs

UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE INTERNET EXPLORER-a 6.0, 7.0, 8.0

6 U polju Add this Web site to the zone ukucajte: https://online.bancaintesabeograd.com , kliknite na dugme Add . Ako je potrebno, štiklirajte kucicu za Require server verification (https:) for all sites in this zone , a potom kliknite na dugme OK :

www.bancaintesa.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Ukucajte