Ujedinjenih

Office on Drugs and Crime - THE GLOBAL PROGRAMME AGAINST ...

UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime THE GLOBAL PROGRAMME AGAINST CORRUPTION UN ANTI-CORRUPTION TOOLKIT 3 nd Edition, Vienna, September 2004

www.unodc.org

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. donijela je Opća skupština Ujedinjenih naroda rezolucijom 48/263.

hrcak.srce.hr

Treaty establishing the Energy Community

... republike srbije i privremene misije ujedinjenih nacija na kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 saveta bezbednosti ujedinjenih nacija * lan 1. ...

www.skupstinskamreza.rs

Z A K O N

... ozona kao prijetnja za ljudsko zdravlje i vegetaciju još uvijek prekora*uju u oblastima pod kontrolom Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za region Evrope, Zabrinute zbog atmosferskog prenosa emitovanih azotnih oksida, ...

www.skupstina.me

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/9t, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. rujna 1993. donijela je ODLUKU O OBJAVLJIVANJU POVELJE UJEDINJENIH NARODA Na temelju Odluke Opće skupštine ...

www.pravnadatoteka.hr

INTERIM REPORT

organizacija ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu meĐuizveŠtaj nacionalnog konsultanta za pravne aspekte gazdovanja dr avnim Šumama u srbiji interim report of national consultant for legal aspects of state forest management in serbia 15 may-15 july 2006 dr. dijana marković ...

www.forestryprojectserbia.org.rs

zakon o potvrdjivanju konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na sednici od 13. decembra 2006. godine u Njujorku, u originalu na engleskom jeziku. Član 2.

www.bg.ac.rs

VODIČ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Osobama sa invaliditetom prava su zagarantovana sledećim međunarodnim dokumentima: Univerzalna/opšta deklaracija Ujedinjenih nacija o pravima čoveka ...

resursnicentar.ehons.org

United Nations Juridical Yearbook, 1970 - Chapter X. Legal ...

Dvadeset i pet godina Ujedinjenih nacija. Medunarodni problemi (Beograd) 22:9-21, 1970, no. 3. [Twenty years of the United Nations] Summaries in Russian and English.

untreaty.un.org

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Radni nalog: I-12-098 Naslov: Projekt: LIFE04 TCY/CRO/029 «Osposobljavanje za provedbu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime i Protokola iz Kyota u Republici Hrvatskoj» TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ...

www.undp.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Ujedinjenih