Ugradnje

Pokretljivost koljena nakon ugradnje totalne cementne endoproteze

h* p://hrcak.srce. hr/medicina medicina 2009, Vol. 45, No. 2, p. 160-164 160 SAŽETAK. Cilj: Cilj istraživanja bio je ispita* pokretljivost koljena nakon ugradnje totalne cemen-tne endoproteze koljena.

hrcak.srce.hr

Utjecajcentrarotacijenaoptere ćenjenakon ugradnje totalne ...

Klasifikacije Klasifikacije • Crowe • Crowe • Hartofilakidis • Eftekhar • • .. Crowe JF , Mani VJ , RanawatCS. Total hi p re p lacement

www.mef.unizg.hr

DODATNE OPREME Sve navedene cijene uključuju i trošak ...

INFORMATIVNI CJENIK . DODATNE OPREME Sve navedene cijene uključuju i trošak ugradnje dodatne opreme Strana u . katalogu . ENG - version : Local language - version

www.toyotaadria.com

terminali i industrijski PC ure aji, odlikuju se lako om ...

HMI i SCADA-* terminali i industrijski PC ure aji, odlikuju se lako om ugradnje.-* aplikacija.-tehnologijama. od displeja, grafi kih na dodir i industrijskih PC ure!aja, nudi oka.

www.enelva.rs

Clopidogrel — a therapy based on well-established clinical ...

BarbiË-Æagar B, Groπelj M. Klopidogrel kod pacijenata nakon ugradnje aortokoronarne premosnice: poËetni rezultati studije ZEUS. Kardio list. 2009;4:53-6.

www.kardio.hr

Klopidogrel kod pacijenata nakon ugradnje aortokoronarne ...

StruËni rad Professional paper 2009;4(6-7):53. Klopidogrel kod pacijenata nakon ugradnje aortokoronarne premosnice: poËetni rezultati studije ZEUS Clopidogrel in patients after coronary artery bypass graft surgery: preliminary results of ZEUS study Breda BarbiË-Æagar, Mateja Groπelj Krka d ...

www.kardio.hr

ARTROPLASTIKA KOLJENSKOG ZGLOBA MONOKONDILARNOM ENDOPROTEZOM ...

Zadnjih godina pove¸ava se interes za ugradnju parcijalne endoproteze koljena razvojem miniinvazivne tehnike ugradnje. Ta je metoda indicirana kod artroze jednog odjeljka koljena, kod osoba starijih od 50 godina, tjelesne težine manje od 80 kg, uz manje odstupanje fiziološke osi te uz o˛uvane ...

bib.irb.hr

Ru~ne pumpe Hand pumps

TECHNICAL DATA Oznaka / Designation Polo`aj ugradnje Mounting position Kapacitet za jedan ciklus Displacement per a cycle Masa / Mass (kg) 40-508.500 1680800 24 5,8 50 150 200 110 3,0 5,6 Proizvoljan

www.ppt-hidraulika.co.rs

HIDRAULIČNE PODIZNE PLATFORME / HYDRAULIC LIFTING PLATFORMS

- Automatski rad - Reguliranje sile - Reguliranje hoda-Mogućnost ugradnje dodatne opreme (dodavači materijala, izbacivači, probijači, naprava za duboko izvlačenje, itd.)

www.hi-kon.hr

UNI-AIR

Ulazni pritisak / Pressure in: Izlazni pritisak / Out Pressure: Napon: Temperatura okoline ugradnje / Temp. of build in surround .....max. 10 bar, min. 2 bar .....0,15 - 7 bar ...

www.hidraulika-plese-zg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Ugradnje