Trenutka

TO BE GOING TO + INFINITIVE

Subjekat 'to be' going to infinitive She is going to leave Uporaba : a) Pri iznošenju naših planova i namjera.(koji se ne moraju dogoditi za koje smo odlučili prije trenutka u kojem govorimo) We're going to move to London next year.

www.medskolazd.hr

COMPLEXITY OF MATRIX ORGANISATION AND PROBLEMS CAUSED BY ITS ...

Od trenutka kada je uveden u praksu ovaj model organizacio-nog dizajna je prihvaćen sa entuzijazmom, budući da je predstavljao kompleksni or-ganizacioni odgovor adekvatan uslovima sa kojima se većina kompanija susrela od 1970ih godina.

www.doiserbia.nb.rs

State Base Map for GIS - New Digital Topographic Map of the ...

Od toga trenutka, razvijanje i implementacija NIPP-a u suglasnosti s INSPIRE-om postaje trend i primarni cilj svih europskih institucija zaduženih za prikupljanje, or-ganizaciju, arhiviranje i ažuriranje prostornih informacija.

www.kartografija.hr

SRBIJA I CRNA GORA / SERBIA AND MONTENEGRO

HARMONIZED RNAV REQUIREMENTS FOR RNAV OPERATIONS IN TMAs IN ECAC 2.1 U skladu sa standardizacijom upotrebe RNAV-au vazdušnom prostoru oblasnih kontrola letenja dr ava članica ECAC-a, postoji potreba da se standardizuje upotreba RNAV-a u TMA-ovima dr ava ECAC-a. 2.2 Do ovog trenutka, dr ave ECAC-a ...

www.ecacnav.com

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Detekcija izvora na plohi Nepoznavanje vremena od nastanka izboja do trenutka detekcije prvim senzorom mogu*e je rijeöiti koriötenjem Rogowski zavojnice.

bib.irb.hr

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 54 ...

Prvi počeci razvoja veterinarstva u uskoj su vezi s razvojem stočarstva i trenutka kada čovjek, na osnovu stečenog iskustva i promatranja bolesnih i ozlijeđenih ivotinja, počinje da im pru a pomoć upotrebljavajući određene, njemu poznate lijekove.

www.vfs.unsa.ba

Kliničke manifestacije atopije kod dece u prve dve godine ...

Deca su bila razvrstana u dve grupe: 1) zdrava deca bez ispoljavanja simptoma i 2) deca koja su u periodu od rođenja do trenutka ispitivanja ispoljavala simptome i znakove koji se mogu povezati sa alergijskim bolestima ( allergy like sim-ptomi) i to: jedna ili više ponavljanih bronhoopstrukcija ...

www.doiserbia.nb.rs

ISHOD I TRAJANJE INDUCIRANIH PORODA U RODILI[TU OP]E BOLNICE ...

Schneider i sur. 12 imali su pri uporabi intra-cervikalna gela prosje~no trajanje poroda 12,8 sati u prvo-rotkinja, a u vi{erotkinja 10,9 sati od trenutka instali-ranja prostaglandinskog preparata.

hrcak.srce.hr

History of the Serbian Dinar

jer onog trenutka kada po~nete da pregovarate svi su sigurni da }ete taj proces zavr{iti i da je Srbija krenula putem koji je vodi u ~lanstvo u Evropskoj uniji, a to ponovo pove}ava

www.promoney.rs

POZNAJEŠ LI četiri duhovna zakona? Have You Heard of the ...

Mo eš znati da Krist prebiva u tebi i da imaš ivot vječni, od prvog trenutka kada si ga upoznao na temelju njegova obećanja. Nikada te neće prevariti.

www.4laws.com

Other sites you could try:

Find videos related to Trenutka