Toplinskom

UNIVERZITET U TUZLI * UNIVERSITY OF TUZLA Mašinski fakultet ...

• Grijanje toplinskom pumpom, niskoenergetske kuće, «pasivne kuće. • Osnove provjetravanja i klimatizacije. • Podjela sistema klimatizacije.

www.mf.untz.ba

MATERIALS ON DIES FOR PRESSURE DIE CASTING

U članku je defi nirano naprezanje materijala pri toplinskom umoru i iz-veden teorijski životno (radno) vrijeme materijala te uspoređene sa izmjerenim vrijednostima.

hrcak.srce.hr

PROIZVODNJA I POTROŠNJA ENERGIJE

Obavljanje energetskih djelatnosti proizvodnje, distribu-cije i opskrbe toplinskom energijom uređeno je Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (NN 42/05).  STRUKOVNO UDRUŽIVANJE U HGK U HGK djeluje Udruženje energetike koje okuplja više od 150 hrvatskih tvrtki ...

www2.hgk.hr

THE PYROLYSIS - GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY STUDY OF ...

Pokazalo se da su različite analitičko-pirolitičke tehnike vrlo pogodne za analizu organskih produkata nastalih toplinskom razgradnjom polimera koji sadrže usporivače gorenja.

bib.irb.hr

Induction Motors Thermal Analysis

Dobiveni rezultati potvrđuju da razvijeni toplinski model posjeduje dovoljan stupanj točnosti u toplinskom projektiranju (TEFC) asinkronih strojeva.

hrcak.srce.hr

EGE 503 final

E nergetika 116 5/2003 O vaænosti Centralnog toplinskog sustava koji Zagreb opskrbljuje toplinskom energijom za grijanje i pripremu potroπne tople vode moæda najbolje govore brojËani pokazatelji: na njega je prikljuËeno oko 1000 stambenih i poslovnih zgrada, odnosno time je osigurana ...

www.hep.hr

MMM VUKELIC Priprema Za Tisak.in1 1 30.10.2007 22:11:29

Cijeli sustav toplinskom energijom snabdjeva kotlovnica od 1.6 MW. We own a block of 6 dry kilns for drying of furniture units and boards of 500m³ and a steam chamber for steaming of beech-tree, cherry-tree and others 55 m³.

www.marketing-centar.hr

THE CROATIAN PARLIAMENT

Microsoft Word - Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom ENG NN 42_05.doc

www.hera.hr

PROGRAM/ PROGRAMME - MEHANIZACIJA, AUTOMATIZACIJA I ...

AUTOMATIZACIJA U TOPLINSKOM REZANJU Automation in thermal cutting • M. Gobin, V. Klobas TEHNOLO[KA OBNOVA BRODOGRADILI[TA ULJANIK Technological renovation of Uljanik shipyard

www.roganteengineering.it

Curriculum Vitae

Aspekti primjenjivosti HERA-inog nacrta Metodologije Tarifnog sustava za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, 2006. 3. Bogunovic, Aleksandar; Bilas, Vlatka; Kurnoga-Zivadinovic, Natasa; Simurina, Jurica; Vukoja, Oriana.

web.efzg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Toplinskom