Svojstvu

Ministarstvo nauke Republike Srbije Matični naučni odbor za ...

U svojstvu organizatora, po pozivu, Minisimpozijuma Theory and Applications, Measusres of the Dynamical Integrity I sa predavanjima na počtku (otvaranju) i na kraju (zatvarabhu) Minisimpozijuma.

www.mi.sanu.ac.rs

Ime i prezime Perić

- Drugi podaci koje smatrate relevantnim: Više boravaka u svojstvu gostujućog profesora ili nauč. nika na univerzitetima u Bonu, Vupertalu, Vircburgu, Duseldorfu, Iraklionu, Parizu.

www.ffh.bg.ac.rs

BASILEUS III Erasmus Mundus Partnerships (Action 2)

ERASMUS MUNDUS ACTION 2 - Basileus III Univerzitet u Novom Sadu - Kancelarija za međunarodnu saradnju 1 BASILEUS III Erasmus Mundus Partnerships (Action 2) Scholarships for academic exchange between EU and Western Balkans Poštovani, U svojstvu koordinatora programa BASILEUS III na Univerzitetu ...

www.uns.ac.rs

VA 2248-LED/VA 2248m-LED LCD*Display

U svojstvu partnera E NERGY S TAR ® , ViewSonic Corporation je utvrdio kako ovaj proizvod zadovoljava E NERGY S TAR ® smjernice o iskoristivosti energije.

www.viewsonic.com

VA916-4 User Guide, Croatian

U svojstvu partnera E NERGY S TAR ® , ViewSonic Corporation je utvrdio kako ovaj proizvod zadovoljava E NERGY S TAR ® smjernice o iskoristivosti energije.

www.viewsonic.com

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research Vol11 ...

Sem učesnika iz Srbije za-dovoljstvo nam je da će ne kongresu učestvovati sa ra-dovima, kao sliušaoci ili u svojstvu predstavnika vodećih kompanija u oblasti nuklearne medicine, i naše drage kolege iz većeg broja država regiona: Mađarske, Italije, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i ...

www.medf.kg.ac.rs

! ! Gbsnblpejobntlb!bobmj{b!mflpwjuji!cjmkblb!Wmbtjotlf ...

farmakodinamskom svojstvu i upotrebi u fitoterapiji. Koristeći jedan od savremenijih klasifikacionih principa prema farmakodinamskom svojstvu (Tucakov, Mihajlov, 1977.),

sfses.com

ECHR glossary - Bosnian

... impartiality of a judge - nepristrasnost sudije imposition of fine - izricanje nov~ane kazne imprisonment - kazna zatvora impunity - nekaûnjivost imputability - prebacivanje/pripisivanje odgovornosti in accordance with law - u skladu sa zakonom in force - na snazi in the capacity of - u svojstvu inability ...

www.humanrights.coe.int

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

2 U skladu sa članom 8 Zakona o Slu benom glasniku Brčko Distrikta BiH ("Slu beni glasnik Brčko Distrikta BiH"broj 1/00),Zakonodavna komisija Skupštine Brčko Distrikta BiH na sjednici odr anoj utvrdila je prečišćen tekst Zakona o parničnom postupku ...

www.hjpc.ba

Newsletter of the Opera of the Croatian National Theatre in ...

struji francuskih skladate lja te je u svojstvu dugogodišnjeg ravnatelja Konzervatorija osnovao instituciju Ars Gallica pružanja otpora prema reformama Richarda Wagnera i njegovih sljedbenika.

www.hnk.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Svojstvu