Svojstvima

Karta upotrebne vrijednosti tla Sarajevskog kantona s ...

Cilj naših istraţivanja je da na osnovu tih faktora i podataka o fizikalno kemijskim svojstvima tla te razini kontaminacije polutantima (teški metali, ...

sa.agr.hr

MATERIALS ON DIES FOR PRESSURE DIE CASTING

Kao perspektivni materijal za tlačno lijevanje željeznih slitina se pojavljuje molibdan sa prestižnim svojstvima. Ključne riječi: naprezanje materijala, ...

hrcak.srce.hr

KVANTITATIVNA KARAKTERIZACIJA SVOJSTAVA MATERIJALA

MJESTA GENERIRANJA PODATAKA O SVOJSTVIMA I KARAKTERISTIKAMA MATERIJALA Mogući fond podataka i znanja o svojstvima rezultat je ispitivanja i praćenja materijala i proizvoda tijekom njegova praoblikovanja i preoblikovanja, ...

titan.fsb.hr

Agrusculturae Conspectus Scientificus

MATERIJAL I METODE U radu su analizirani podaci o svojstvima vanjötine 1370 simentalskih prvotelki, kÊeri 119 bikova. Prosjena dob prvotelki prilikom procjene vanjötine iznosila je 30 mjeseci.

bib.irb.hr

VLADAN KUTLEŠI Ć - USTAVI BIVŠIH SOCIJALISTI Č KIH ...

... Lične slobode i prava u vezi sa fizičkim svojstvima čoveka.....57 2) Lične slobode i prava u vezi sa duhovnim svojstvima čoveka.....59 3) Slobode i prava privatnosti ...

old.fpn.bg.ac.rs

THE MICROBIOLOGICAL ECOSYSTEM OF TRADITIONAL FERMENTED ...

pa najčešće ne daju proizvode sa tradicionalnim senzorskim svojstvima koja su najprihvatljivija za naše potrošače. Projekat “Tehnološke i protektivne osobine autohtonih sojeva bakterija mlečne kiseline izolovanih iz tradicionalnih

www.inmesbgd.com

ALUMINIJUM KAO KOFAKTOR U NASTANKU OSTEOMALACIJE ALUMINIUM AS ...

svojstvima idealan je za čitav niz primena. Poslednjih godina se mnogo govori o toksičnosti aluminijuma i o njegovoj ulozi u nastanku bolesti kao

www.medical.uns.ac.rs

UDC616-006.44:616.153.922 - DOES HYPOCHOLESTEROLEMIA PROTECT ...

Po svojim fizikohemijskim i imunobiološkim svojstvima monoklonski imunoglobulin M (IgM) koji karakteriše M.Waldenström se izdvaja, ...

aktuelnosti.org

SHORTCOMMUNICATION Monitoring of the photochemical stability ...

tivnim svojstvima. Primewuje se u terapiji hipertenzije, angine pektoris i konge stivne sr~ane insuficijencije. Razvijena je i validirana nova HPLC metoda za isto

www.doiserbia.nb.rs

SA2010 Sazetak Predlozak

U svim navedenim svojstvima sorte su se znaţajno razlikovale. Svojstva su statistiţki obraŤena analizom varijance i Duncanovim višestrukim rang testom.

sa.agr.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Svojstvima