Stupanja

POSLJEDICE STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZ KYOTA

"Naše more" 53(3-4)/2006. 125 eljko Dominis * ISSN 0469-6255 (125-139) POSLJEDICE STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZ KYOTA Results of Coming into Force the Kyoto Protocol UDK 504.03 Stručni članak Professional paper Sa etak Hrvatski pregovarački tim u pregovorima s Europskom unijom najviše ...

hrcak.srce.hr

Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih - modeli prevencije

Ispitivano ponašanje mladih uključivalo je pitanja o godini prvog spolnog odnosa, učestalosti spol-nih odnosa, broju spolnih partnera, razlozima stupanja u spolne odnose, korištenju kontracep-cijskih sredstava, iskustvu s pušenjem duhana, pijenjem alkoholnih pića i zloporabom droga, te ...

www.bioline.org.br

Dinamika obitelji i prvi teorijski koncepti Family dynamics ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina fluminensis 2010, Vol. 46, No. 3, p. 242-246 242 Sažetak. Najznačajnije promjene u životu obitelji kojima svjedočimo zadnjih desetljeća su sve veći broj zaposlenih i ekonomski nezavisnih žena, sve kasnija dob stupanja u brak, prevladava-ju ...

hrcak.srce.hr

PRAVNO SHVATANJE USVOJENO U POSTUPKU REŠAVANJA SPORNOG ...

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 45 od 31.05.2005. godine) je propisano da se protiv subjekta privatizacije, odnosno nad njegovom imovinom, za koju je do dana stupanja na snagu ovog zakona doneta odluka o restrukturiranju, ne može odrediti ili sprovesti prinudno ...

www.ubs-asb.com

Version 2.1 (a)/September 21, 2007 Verzija 2.1 (a)/21 ...

Raniji ugovori: Ukoliko je u Izbornom listu navedeno da se § 1.2 primenjuje, sve transakcija koje se odnose na kupovinu, prodaju, isporuku i preuzimanje elektri<ne energije, uklju<ujuEi Opcije za te transakcije, a koje su Strane zaklju<ile pre Datuma stupanja na snagu, i koje još uvek nisu u celini ...

www.efet.org

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Novim Zakonom o osiguranju, među ostalim, povećan je iznos temelj-nog kapitala potrebnog za obavljanje poslova u pojedinim vrstama osiguranja te su regulirane djelatnosti posredovanja i zastupanja u osiguranju, koje su do stupanja na snagu novog Zakona bile regulirane posebnim zakonom.

hgk.biznet.hr

www.drustvonoa. org

Dodane su stavke koje su vjerujemo slučajno ispuštene, a bitne su za isključivanje pogrešnog ili dvosmislenog tumačenja i mogućnost manipulacije tako da i prije stupanja na snagu Zakona moralo bi se ići u dopune i izmjene.

www.animalliberationfront.com

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 54 ...

Međutim, u periodu nakon stupanja na snagu SPS sporazuma, mehanizmi i alati koji su njime promovisani nisu u potpunosti ispunili očekivane ciljeve.

www.vfs.unsa.ba

U R E D B A O O S N I V A NJ U

Vlada Republike Hrvatske imenovat će članove Upravnog vijeća HZN-a u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 20.

www.hzn.hr

Accordo di base e Protocollo addizionale tra la Santa Sede e ...

Bosna i Hercegovina će Katoličkoj crkvi u roku od deset godina od stupanja na snagu ovoga ugovora vratiti sva nepokretna dobra nacionalizirana ili uzeta bez odgovarajuće naknade.

www.bibliotecanonica.net

Other sites you could try:

Find videos related to Stupanja