Strojeva

PROIZVODNJA STROJEVA, UREĐAJA I PRIJEVOZNIH SREDST AVA

hrvatska gospodarska komora sektor za industriju croatian chamber of economy industry and technology department PROIZVODNJA STROJEVA, UREĐAJA I PRIJEVOZNIH SREDST AVA  PROIZVODNJA Udio proizvodnje strojeva, uređaja i prijevoznih sredstava u ukupnoj industrijskoj proizvodnji Hrvatske 2009 ...

www2.hgk.hr

JEDAN PRISTUP PRORAČUNU ELASTIČNOG TEMELJENJA BRODSKIH ...

PRETHODNO PRIOPĆENJE / PRELIMINARY COMMUNICATION BRODSKO STROJARSTVO 127 "Naše more" 55(3-4)/2008. ISSN 0469-6255 (127-126) JEDAN PRISTUP PRORAČUNU ELASTIČNOG TEMELJENJA BRODSKIH STROJEVA An Approach to Calculation of Marine Machinery Flexible Seating prof. dr. sc. Nenad Vulić, dipl. ing ...

bib.irb.hr

Induction Motors Thermal Analysis

Dobiveni rezultati potvrđuju da razvijeni toplinski model posjeduje dovoljan stupanj točnosti u toplinskom projektiranju (TEFC) asinkronih strojeva.

hrcak.srce.hr

ne i optičke opreme

Ne treba zanemariti činjenicu da su hrvatske tvrtke priznati proizvođači električnih strojeva (generatora i motora), telekomunikacijske opreme te elektroničke opreme, uključujući snažnu radioindustriju od koje danas egzistira proizvodnja radijskih odašiljača.

www2.hgk.hr

HRVATSKI KOMITET MEĐUNARODNE KONFERENCIJE ZA VELIKE ...

... GRUPA 11 - Rotacijski strojevi R 11-01 Ivan Aniĉić-Ĉolo PRILOG EFIKASNIJEM ODRŢAVANJU HIDROGENERATORA CONTRIBUTION TO MORE EFFICIENT MAINZENANCE OF HYDROGENERATORS R 11-02 Zoran Bertalanić, Đuro Stanković, Predoje Zubović TRAJNO MJERENJE PARCIJALNIH IZBIJANJA IZOLACIJE NAMOTA ROTACIJSKIH STROJEVA ...

www.hro-cigre.hr

Livnica danas

Livnica čelika Tuzla je osnovana 20.02.1947. godine pod imenom «LIPOS» Livnica i tvornica poljoprivrednih strojeva, kao novoizgrađena tvornica na mjestu gdje se i danas nalazi.

www.livnicacelika-bosniavalves.ba

(Microsoft Word - Mogucnost_uvodenja_kogeneracijskog ...

Tipi*ni kogeneracijski parametri za stupanj iskoriötenja kod razli*itih pogonskih strojeva i razli*itih nazivnih snaga..... 30 Tablica 5-6.

rgn.hr

AGRICULTURAE CONSPECTUS SCIENTIFICUS

strojeva u iznosu od 165,67 Kn, dok je kod rabljenih taj iznos 86,99 Kn, ıto ukazuje na manju cijenu sata rada uporabom rabljenih (starijih) strojeva koji su joı

www.agr.unizg.hr

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE CENTAR ZA TESTIRANJE, RAZVOJ ...

Certificiranje strojeva za razminiranje, metaldetektora, pasa za detekciju mina, pipalica i osobne zaštitne opreme na poslovima humanitarnog razminiranja

www.ctro.hr

POPIS HRVARSKIH NORMI

HRN ISO 10816-6 Mehaničke vibracije-Ocjenjivanje vibracija strojeva mjerenjem na nerotirajućim dijelovima-6. dio: Stapni strojevi snage veće od 100 kW (ISO 10816-6:1995) Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts-Part 6: Reciprocating machines with ...

www.riteh.uniri.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Strojeva