Strojarstva

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Popis referenci - listopad 2010. / References - October 2010 1 / 8 Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Zavod za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju Katedra za ekologiju i tehnologiju vode Ivana Lučića 5, HR-10000 Zagreb Tel: (01) 6168 287, Fax: (01) 6118 714 ...

www.fsb.unizg.hr

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (2592)

ISSN Naslov časopisa Izdavač Znanstveno područje* Godina** Rbr. Znanstveno područje* P - prirodne znanosti T - tehničke znanosti M - medicina, biomedicina, zdravstvo B -biotehničke znanosti D - društvene znanosti H - humanističke znanosti Godina** godina od kada ustanova prima časopis ...

www.mzos.hr

DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ...

2. meĐunarodni kongres dani inŽenjera strojarstva 2 nd international congress mechanical engineers days 2. meĐunarodni kongres dani inŽenjera strojarstva 2 nd international congress mechanical engineers days hotel le meridien lav split hrvatska / croatia p r o g r a m r a d a k o n g r e s a ...

www.hkis.hr

Strojarstvo 52 (1) 51-58 (2010) M. OPALIĆ et. al ...

Milan OPALIĆ 1) , Milan KLJAJIN 2) and Krešimir VUČKOVIĆ 1) 1) Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu (Faculty of mechanical engineering and Naval Architecture, ...

hrcak.srce.hr

KVANTITATIVNA KARAKTERIZACIJA SVOJSTAVA MATERIJALA

KVANTITATIVNA KARAKTERIZACIJA SVOJSTAVA MATERIJALA QUANTITATIVE CHARACTERIZATION OF MATERIALS' PROPERTIES Tomislav Filetin Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za materijale Sa etak : Te nja ka kvantifikaciji svojstava tehničkih materijala posljedica je potrebe ...

titan.fsb.hr

METAPODACI U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA ZA MATERIJALE METADATA ...

METAPODACI U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA ZA MATERIJALE METADATA IN THE MATERIALS INFORMATION SYSTEMS . Tomislav Filetin Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za materijale Sa etak: Analize strukture bibliografskih i faktografskih baza podataka, informacijskih sustava ...

titan.fsb.hr

ENERGIJA I OKOLIŠ 2008 ENERGY AND THE ENVIRONMENT 2008

... engine PROBA3AS Numerička analiza eksperimentalnog Stirling motora PROBA3AS Branko Klarin , Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu A. Vukman, ...

www.riteh.uniri.hr

Croatian Solar Energy Association Rijeka RADNI PROGRAM ...

HKIS – Hrvatskom komorom inženjera strojarstva Croatian Chamber of Mechanical Engineers Hrvatskim strojarskim i brodograđevnim inženjerskim savezom, Zagreb

www.hsse.hr

Školska knjiga, d.d. Zagreb, Masarykova 28

Izdavač Školska knjiga, d.d. Zagreb, Masarykova 28 Za izdavača Ante Žužul, prof. Urednik Damir Tadić Recenzenti prof. dr. sc. Slavko Sebastijanović prof. dr. sc. Luka Šumanovac Jozo Rašić Ivan Budin Mirko Korov Izvršna urednica Ivančica Knapić Grafičko-likovno oblikovanje Dejan ...

www.osnove-strojarstva.com

osnove-strojarstva.com

2008. A 3. Proizvodnja sirovog željeza OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA ime i prezime: razred: datum: zanimanje: broj bodova: ocjena: 1. Mineralne nečistoće u željeznoj rudi su: _____, _____, _____, _____.

osnove-strojarstva.com

Other sites you could try:

Find videos related to Strojarstva