Stanovnika

PRVI REZULTATI Popis stanovništva,domaćinstava i stanova u ...

stanova u 2011. godini u Crnoj Gori ima 625 266 stanovnika, 194 795 domaćin-stava i 316 083 stanova Stanovništvo Najveći broj stanovnika ima Podgorica i to 187 085, što predstavlja

www.monstat.org

Bosna i Hercegovina

Prema procjenama broja stanovnika za 2006. godinu Federacija BiH danas ima oko 85% od stanovništva Federacije BiH iz 1991. Gustina naseljenosti u Federaciji BiH u 1991. bila je 104.2 stanovnika/km 2, a u periodu poslije rata (2006) oko 89 stanovnika / km 2.

www.fzs.ba

saopstenje 12 05 eng objedinjeno

Opštine sa najmanjim brojem stanovnika su Šavnik 2 077, Pluine 3 286 i abljak 3 599. Ove opštine ujedno imaju i najmanju gustinu naseljenosti (manje od 10 stanovnika po km²).

unstats.un.org

Stanovništvo Crne Gore prema polu, tipu naselja, nacionalnoj ...

Prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini u Crnoj Gori ima 620 029 stanovnika, od čega su 50,61% ili 313 793 ene, a 49,39% ili 306 236 muškarci.

www.monstat.org

FEDERACIJA I KANTONI U BROJKAMA PREDLIST

1) Population, 2008 1) Broj stanovnika na km 2 Population density per km 2 Federacija Bosne i Hercegovine 26.110,5 2.327.195 89,1 Unsko-sanski kanton 4.125,0 287.998 69,8 900,0 61.191 68,0 Kanton Posavski 324,6 40.513 124,8 Orašje 121,8 20.182 165,7 Tuzlanski kanton 2.649,0 497.813 187,9 Tuzla 294,0 131.464 447,2 3.343,3 400 ...

www.fzs.ba

REPUBLIKA HRVATSKA - DRéAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU / REPUBLIC ...

Annual population growth rate, %, 2000 − 2005 Rođeni na 1 000 stanovnika od 2000. do 2005. Birth-rate per 1 000 inhabitants, 2000 − 2005 Umrli na 1 000 stanovnika od 2000. do 2005.

www.dzs.hr

Zavod za statistiku| Statistical Office: Dragan Dubak, Jovana ...

Average age of population by sex and censuses * Prosječna starost prema procijenjenom broju stanovnika. | The average age according to the estimated population.

www.undp.org.me

REPUBLIKA HRVATSKA - DRéAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU / REPUBLIC ...

Naselja prema broju stanovnika, Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. o ujka 2001. Settlements according to population, Census of Population, Households and Dwellings, 31 March 2001 .....

www.dzs.hr

_2005; 33(1-2)49-54 Vojnovic

U nekim sre-19,1 DDD/1000 stanovnika dnevno. dinama ne`eqena delovawa lekova koji spadaju u ovu Ako izdvojimo samo podgrupu antacida (A02A) grupu, ~ine ~ak 1/4 od ukupno prijavqenih ne`eqenih propisivawe kod nas iznosi 0,13 DDD/1000 stanovnika delovawa.

www.med.pr.ac.rs

DIFFERENCES IN POPULATION DEVELOPMENT OF IMOTSKI AND THE ...

Broj stanovnika Grada Imotskog u razdoblju od 1948. do 2001. godine Tab. 1 Population of the Town of Imotski, by settlements, from 1948 to 2001 Tab. 1.

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Stanovnika