Sprejema

EN EN

EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 1.4.2009 SEC(2009) 387 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the WHITE PAPER

eur-lex.europa.eu

POOBLASTILO POWER OF ATTORNEY

S tem pooblastilom je pooblaščenec nadalje upravičen, da vloži prijave in izboljšave, da plača in prejema pristojbine, sprejema obvestila in listine ter ukrene vse drugo za zaščito mojih/naših pravic v vsej dobi njihovega trajanja.

www.patentni-biro-af.si

Neolithisation in southwest Asia - the path to modernity

Prvo je nasi-tilo ve≠ ust in je pripeljalo do sprejema kmetijskih praks, ki so pospe∏ile proizvodnjo hrane. Drugo pa je oblikovalo takrat mogo≠o in ∫eljeno simbolno strukturo velikih, sobivajo≠ih in stalno naselje-nih skupnosti. πiritev kmetovanja lahko tako razumemo kot ekspanzijo ...

arheologija.ff.uni-lj.si

The Constitution of the Republic of Slovenia/ Ustava ...

Dr avni zbor lahko o tem sprejema stališ6a, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med dr avnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko ve6ino glasov navzo6ih poslancev.

www.pf.uni-mb.si

ODGOVORNOST MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA S ...

zdravnika v času sprejema, ugotoviti ali arterijska hipertenzija predstavlja dejavnik tveganja za nastanek SAK zaradi razpoka mo ganske anevrizme.

www.zbornica-zveza.si

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

V literaturi se kot vzrok sprejema v EIT najpogosteje navaja huda krvavitev iz zgornjih pre-bavil. Spoznanja in praksa na tem področju pa kažejo drugače.

www.ztm.si

Potrdilo o oddaji pošiljke

(7) Država porekla blaga (8) Skupna vrednost (6) Poštnina (9) Sprejemna pošta/Datum sprejema DDV Št. paketov potrdil/računov Označena vrednost v DTS Sk. bruto masa paketa/-ov Poštnina Navodila pošiljatelja v primeru nevročljivosti Vrniti pošiljatelju po ____ dneh Preposlati na spodnji naslov: Takoj ...

www.posta.si

Morfološki opis vrste Ekološke zahteve, življenjske faze ...

če, z gubo sprejema dovolj kisika. • Jaj čeca so odložena v sluzastih skupkih. Razširjenost vrste • Vrsta se v Sloveniji pojavlja na Ljubljanskem Barju, Cerkniškem jezeru, starih rokavih Mure, akumulaciji Komarnik pri Lenartu

www.biomura.si

EPBD TRANSPOSITION IN SLOVENIA

... za narocnika, s podpisom in igom izdajatelja in strokovnjaka Kontrola kakovosti Neodvisni strokovnjak Naro c ilo za izdelavo energetske izkaznice, pisna vloga s prilogami Informacija o cakalni Potrditev popolnosti vloge in potrditev naro c ila, predvideni rok izdelave izkaznice, ponudba za manjkajo c e podatke Potrditev sprejema ...

www.lcube.eu.com

UNIVERZA V LJUBLJANI

O okviru svojih normativnih pristojnosti sprejema občina vrsto splošnih pravni aktov. Splošni pravni akti so izjavno dejanje enega ali več pravnih subjektov, s katerimi se deloma ali v celoti ustvari pravno pravilo.

www.fu.uni-lj.si

Other sites you could try:

Find videos related to Sprejema