Spletnem

NAVODILA ZA IZVOZ JAVNEGA KLJUČA

V primeru, da že uporabljate digitalno potrdilo na pametni kartici (npr. za dostop do bančnih storitev) ali pa ga imate nameščenega na vašem računalniku in je izdan pri enem izmed akreditiranih overiteljev(točka 1), ga lahko uporabite tudi za dostop do vaših podatkov na spletnem portalu KDD.

www.kdd.si

HP Photosmart C3100 All-in-One series

Posodobljene informacije ali nasvete za odpravljanje te av za napravo HP All-in-One poiščite na HP-jevem spletnem mestu. 4. Če imate še vedno te ave in bi radi govorili s predstavnikom HP-jeve slu be za podporo uporabnikom, storite naslednje: a.

h10032.www1.hp.com

ODNOS MOŠKIH IN ŽENSK DO SPLETNEGA NAKUPOVANJA V SLOVENIJI

Sama formulacija domneve je bolj naklonjena moški populaciji, kar je posledica ugotovitev mnogih raziskav, ki so predstavljene v poglavju 4.3. ⇒ D4: enske pri spletnem nakupovanju bolj skrbi mo nost zlorabe plačilne kartice kot moške. 24

www.cek.ef.uni-lj.si

Podrobnejša navodila za namestitev korenskega potrdila so na ...

Korensko potrdilo (izdajatelja SIGOV-CA) enostavno prevzamete na spletnem naslovu http://www.sigov-ca.si/sigov-ca.crt Podrobnejša navodila za namestitev korenskega potrdila so na naslovu http://www.sigovca.si/spletna/ca-cert-namestitev.php

e-prostor.gov.si

Kartonska embalaža za živila - KEŽ

Celotni nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki ga nenehno dopolnjujemo, najdete na spletnem mestu projekta www.eko-paket.si (nato klik na točko V&O v zgornji vrstici).

www.eko-paket.si

Varno elektronsko podpisovanje

CreaSign ima odgovore na vsa tehnološka in varnostna vprašanja, ki bi lahko ogrozila varno in preprosto izvedbo elektronskega podpisa tudi v spletnem brkljalniku.

www.crea.si

MIKLAVŽEVANJE 2011

Prijavnico je mogoče oddati tudi elektronsko na spletnem naslovu Društva za napredek in razvoj Trzina (www.trzinci.si) . Prepozne prijave zaradi predhodnega naročila daril ne bodo upoštevane. z otroško gledališko predstavo in obdarovanjem otrok Prireditev bo v ponedeljek, 5. decembra 2011 , v dvorani ...

www.trzinci.si

PRVA POMOČ ZA NOVINARJE

Več informacij o priporočenih hotelih boste našli na spletnem mestu www.eu2008.si , kjer je tudi povezava do centralnega rezervacijskega sistema Slovenske turistične organizacije.

www.ue2008.si

Navodila za absolvente, ki končujejo študij po starih programih

Preberite si pravilnik o diplomskem delu ULFKKT na spletnem naslovu: http://www.fkkt. uni-lj.si/si/?870 . 3. Odobritev teme Študent(-ka), ki ima opravljene vse izpite, oziroma mu manjka samo še en izpit, odda v študentski referat PROŠNJO ZA ODOBRITEV TEME DIPLOMSKEGA DELA, v kateri navede svoje ...

www.fkkt.uni-lj.si

CARRAGENIN M 226

Na spletnem naslovu www.slopak.si so koristne informacije v zvezi z odstranjevanjem določenih snovi. Embalaža: Embalažo Lexovih izdelkov je potrebno v skladu s krajevnimi predpisi ustrezno odstranjevati.

lex.si

Other sites you could try:

Find videos related to Spletnem