Sortimenata

ISSN 1512 - 5769

REZULTATI ISTRA IVANJA - The results of the study Cijena koštanja i cijena proizvodnje drvnih sortimenata Cijena koštanja predstavlja ukupno utrošeni kapital u proizvodnji, tj. individualno različite utroške pojedinih kapitala u preduzećima šumarstva.

sufasa.org

Bilten Centralne banke Crne Gore Januar 2007. Bulletin of ...

Proizvodnja šumskih sortimenata u 2006. u odnosu na 2005. godinu bilježi rast od 16,7%. Proizvedeno je ukupno 325,9 hiljada m 3 šumskih sortimenata.

www.esiweb.org

Bilten Centralne banke Crne Gore Septembar 2007. Bulletin of ...

Saobraćaj, šumarstvo i građevinarstvo 2 Proizvodnja šumskih sortimenata u prvih osam mjeseci ove godine iznosila je 152,2 hiljade m3, i bila je za 15,4% niža u odnosu na isti period prethodne godine.

www.cb-mn.org

KD Klasifikacija djelatnosti

utorak/ Tuesday 9.7 Indeksi industrijske proizvodnje Indices of industrial production b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release VII 2011 26. petak/ Friday 1.7 Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u FBiH Production and sale of forestry assortments b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release VII 2011 26. petak ...

www.fzs.ba

JP ,,VOJVODINAŠUME, Petrovaradin

cenovnik utovara, istovara i prevoza drvnih sortimenata. jp ,,vojvodinaŠume, petrovaradin cenovnik utovara, istovara i prevoza drvnih sortimenata mehanizovani utovar i istovar drvnih sortimenata tehniČka oblovina prosečna zapremina cena u rsd bez pdv-a komada/m3. 0.2 242,00 0.3 190,00 0.4 163 ...

www.vojvodinasume.rs

CENOVNIK DRVNIH SORTIMENATA I OSTALOG DRVETA ZA OGREV

Uslovi prodaje: 1. Cena za izraĎene sortimente po zahtevu kupca, uvećava se do 30% 2. Cene iz ovog Cenovnika su minimalne 3. Direktor preduzeća može svojom Odlukom na predlog Izvršnog odbora odobriti prodaju drvnih sortimenata po principu ,,pored panja,, uz maksimalno odobrenje rabata do 20% 4.

www.vojvodinasume.rs

www.pilanarstvo.com

Njome su obuhvaćene skupine sortimenata hrasta i bukve: hrastove i bukove kladarke, samice, okrajčena građa koja nije deblja od 27 mm, popruge i grede čije su dimenzije između 100×100 i 250×250 mm. Samice se razvrstavaju u A (iznimna kakvoća /exceptional/), 1, 2. i 3. klasu.

www.pilanarstvo.com

ISSN 1512 - 5769

REZULTATI - Results Postojeća mre a traktorskih vlaka u odjelu - Existing network of skidding track in forest compartment Gustoća traktorskih puteva ovisi o radnom sredstvu - traktoru kojim će se vršiti privlačenje drvnih sortimenata.

sufasa.org

ŠUMARSKI LIST 5-6/2009

U radu je raspravljena problematika ukupnog iskorištenja drva pri sječi i izradbi te vrijednost drvnih sortimenata vitalnih stabala u odnosu na oštećena i odumrla stabla hrasta lužnjaka.

www.sumari.hr

UVOĐENJE U PROIZVODNJU NOVOG PROIZVODNOG POGONA

Plan prodaje Plan prodaje drvnih sortimenata za tekuću godinu utvrđen je u količini od 514.923 m3 i to: Plan prodaje drvnih sortimenata u m3 Nazi v Na panju Kod panja FCO kamionski put Ukupno Teh. oblovina 0 516 285.578 286.094 Prostorno drvo 2.150 24.418 202.261 228.829 Ukupno: 2.150 24.934 487.839 514.923 ...

foper.sfb.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Sortimenata