Socijalnih

Environment Protection - Cleaner Production

PROGRAM IZLAGANJA Pitanja zaštite životne sredine predstavljaju jedan od prioriteta i sastavni su deo važnih političkih, ekonomskih i socijalnih pitanja savremenog čovečanstva.

www.sajam.co.rs

Mikrosimulacioni modeli i EUROMOD/SRMOD

Rezultati (output)  Output fajl -obračunati iznosi poreza, doprinosa i socijalnih transfera u skladu sa unetim pravilima ...

www.suk.gov.rs

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA BEOGRAD

... 17-19 October Poglavlja u knjigama na srpskom jeziku • 2007 Uloga neprofitnog sektora i socijalnih preduzeća u novim programima zapošljavanja u Ekonomija i sociologija, ...

www.idn.org.rs

Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u srednjoj ...

Tu je bolest iznimno teško u cijelosti iskorijeniti zbog vr-lo složene interakcije socijalnih, kulturalnih, bioloških čimbenika te prehrambenih navika.

hrcak.srce.hr

dr. sc. Ivica Urban

Urban, Ivica. Preraspodjela dohotka u Hrvatskoj: uloga izravnih poreza i socijalnih transfera, Financijska teorija i praksa 32(3), 2008, 391-408.

www.ijf.hr

TEŠKE FORME POSTPRIMARNE TUBERKULOZE PLUCA KOD MLADIH OSOBA ...

SA ETAK: Tuberkuloza pluća se naziva i "socijalna bolest" čime se naglašava značaj socijalnih činilaca u epidemiologiji ove bolesti. U zrelom uzrastu, ...

www.lungclinic-banjaluka.com

Kvalitet zivota bolesnika na dijalizi - 10 godina posle

K valitet socijalnih interakcija QSI 3. Opterećenost bubrežnom bolešću BKD 4. Socijalna podrska SS 5. Uloga emocija RE 4 dimenzije HRQOL 4. Zadovoljstvo bolesnika (PS) 1.

nephrology-serbia.com

Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih - modeli prevencije

... edukacije koja se sastoji od niza radionica s ciljem jačanja pozitivnih osobina ličnosti, komunikacijskih i socijalnih vještina, ...

www.bioline.org.br

GOPA Consultants GOPA Konsultants

... i EU u oblasti jačanja kontakata i međusobne razmene iskustva između biznis sektora, profesionalnih organizacija i socijalnih partnera; ...

www.dijalog.org.rs

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

Ispitan je odnos između socijalne kompetencije i empatije. 110 studenata je ispunilo Inventar socijalnih vještina (Riggio, 1986), Indeks interpersonalne reaktivnosti ...

www.ffri.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Socijalnih