Smislu

www.domagojmargetic.cro.net

www.domagojmargetic.cro.net

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

u periodu od 2002. do 2006. godine, u smislu demograf skih i hronoloških podataka, vrste astme u odnosu na eti ološki faktor, prethodnog tretmana pacijenata, postojanja

www.medical.uns.ac.rs

Aspekt obnove i zaštite Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja ...

prostor u smislu očuvanja vrijednosti ambijenta, arhitekture i vizure kao povezane cjeline. Zaključci - Raspoloživa arhivska građa o Botaničkom vrtu dokumentira izmjene nastale u osmišljavanju uređenja

sa.agr.hr

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA

Izvršni direktor znači izvršni direktor Društva u smislu relevantnih odredaba Zakona o privrednim društvima. Executive Director means the executive director of the Company within the meaning of the relevant provisions of the Companies' Act.

www.epcg.co.me

Ovlaštena pravna osoba:

JAMČIMO da će svaki proizvod, za koji se izda Uvjerenje o kakvoći, prema ovom Zahtjevu, biti u jelini c istovrstan s uzorkom ispitanim u smislu va ećih propisa i normi.

www.pilanarstvo.com

DRUŠTVENI KONTEKST KRIZE ŠKOLE I OBLICI ŠKOLSKOG NASILJA

Definicije nasilja se kreću od uskog određenja u smislu izjednačavanja s nekim od njegovih oblika - na primer, fizičkim nasiljem, pa do šireg određenja, koje „inklinira od verbalnog nasilja prema necivilizovanosti ( incivilité )", s čime se „većina autora sla e" (Barere, Sembel, 1998: 97).

www.doiserbia.nb.rs

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu ...

One su dovele do trenutnog stanja koje bez obzira na jedan broj pozitivnih efekata, ipak u dugoročnom smislu, bilo da se radi o sportskoj karijeri pojedinca, ili o kompletnoj strategiji sporta u nekoj sredini, ne dozvoljava projekciju stabilne i kvalitetne nacionalne škole sporta, u najširem smislu ...

www.smas.org

Prof. dr. sc. Boris Tušek Mr. sc. Sanja Sever

Očekivanja od interne revizije u smislu njezina aktivnog uključivanja u stvaranje dodane vrije-dnosti, prvenstveno generiranjem informacija potrebnih za identifikaciju, razumijevanje i procjenu potencijalnih rizika, danas su u svijetu posebno naglašena.

hrcak.srce.hr

Božo Milošević Filozofski fakultet Novi Sad Izvorni ...

zatim nastajanje novih i nestajanje starih oblika povezivanja između organizacija i ———— 2 U tom smislu, karakterističan je jedan rad Džeremija Haga (Jeramy Hague) (Hague, 2000).

www.doiserbia.nb.rs

Kompletna knjiga za Branka1

Razvijati i realizovati projekte na lokalnom nivou u funkciji edukacije zainteresovanih u procesu planiranja i donošenja odluka, učešća lokalnog profitnog sektora i lokalnog zajednice, u najširem smislu.

www.centrala.org.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Smislu