Skirtingose

Hemorojaus gydymas sudëtiniu preparatu Ginkor Fort

Ligoniai ir metodai Trijose skirtingose ambulatorinio gydymo ástaigose bu-vo gydyti 48 ligoniai. Apklausus ir apþiûrëjus ligonius, Background / objective To evaluate the effectiveness of the Ginkor Fort medication (Beaufour Ipsen) for the outpatient treatment of hemor-rhoids.

www.chirurgija.lt

Photosynthesis and some growth parameters of sweet pepper ...

Sald iosis paprikos, augintos skirtingose šviesos s'lygose, vandens naudojimo efektyvumas (WUE) Discussion. As described in introduction, light intensity strongly affects the processes of photosynthesis and morphogenesis.

www.lsdi.lt

PREVALENCE OF YERSINIA ENTEROCOLITICA AND YERSINIA ...

Ištirti 105 mikrobiologiniai mėginiai (70 išmatų, 35 skerdenos tamponavimo) kiaulių, u augintų septyniose skirtingose Lietuvos kiaulių fermose.

vetzoo.lva.lt

CULTURAL DIMENSIONS OF LITHUANIA AND ITS RELATIVE POSITION IN ...

Anotacija Klaip*dos socialini#moksl# kolegija dalyvauja Leonardo da Vinci IMPACT projekte, kurio tikslas - atlikti mokslin*tyrim+, kaip skirtingose šalyse kult-riniai skirtumai *takoja jaunimo l-kes. ius iš karjeros konsultant#.

www.smk.lt

2 Genetikospaskaita Generated by Foxit PDF Creator © Foxit ...

ar yra genai yra skirtingose chromosomose, ar yra visiškai ar nevisiškai sukibę. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

biologija.kmu.lt

OKSIDACINIO FOSFORILINIMO SKYRIKLIŲ POVEIKIS BIOMEMBRANOMS ...

Dėl šio dvejopo pobūd io jos yra lengvai absorbuojamos ir pasiskirsto skirtingose biologinės sistemos talpose. Labai da nai jonizuotos junginio formos pasisikirstymo koeficientaso P i yra dviem trim eilėmis (100−1 000 kartų) ma esnis, negu atitinkamas nejonizuotos junginio formos P u (pavyzd ...

www.bbk.gf.vu.lt

PAVIRŠINIO AKTYVUMO MED IAGOS IR JŲ NUODINGUMAS GAMTINEI ...

Paviršinio aktyvumo med iagų adsorbavimasis fazių sąlytyje ir skirtingas PAM micelių susidarymas skirtingose fazėse Vandens ir dujų (oro) fazių sandūroje PAM išsidėsto monomolekuliniu sluoksniu vandens paviršiuje, hidrofilinėms jų grupėms sąveikaujant su vandens ...

www.bbk.gf.vu.lt

Bathroom furniture

prisitaikyti kubiuko formos spinteles-modulius, kurios yra nedidelės, bet funkcionalios ir gali būti montuojamos skirtingose vonios kambario vietose.

www.ciupk.lt

Bathroom furniture

Esant poreikiui vonios kambaryje panaudoti daugiau baldų nei vieną spintelę, sėkmingai galima prisitaikyti kubiuko formos spinteles-modulius, kurios yra nedidelės, bet funkcionalios ir gali būti montuojamos skirtingose vonios kambario vietose.

www.dusokabinos.lt

SERGAN*I*J* U DEGIMIN*MIS SPONDILOARTROPATIJOMIS KAUL ...

... ir palyginti kaul* mineralin* tank* tarp skirting* spondiloartropatij* grup*s lig* - ankilozinio spon-dilito, reaktyviojo artrito, enteropatin*s artropatijos, psoriazinio artrito - ir nustatyti ryš* tarp kaul* mineralinio tankio ir ligos trukm*s, matuojant kaul* mineralin* tank* skirtingose skeleto ...

www.mtp.lt

Other sites you could try:

Find videos related to Skirtingose