Sestave

Hardenability prediction based on chemical composition of ...

108 RMZ - Materials and Geoenvironment, Vol. 56, No. 2, pp. 108-117, 2009 Original scientific paper Hardenability prediction based on chemical composition of steel Napovedovanje prekaljivosti na osnovi kemične sestave jekla M ATJAž K NAP 1, * , J AN F ALKUS 2 , A LOJZ R OZMAN 3 , J A KOB L ...

www.rmz-mg.com

Spremembe `ilne stene in sestave krvi pri arterijski ...

Spremembe `ilne stene in sestave krvi pri arterijski hipertenziji* Arterial hypertension - induced changes in blood vessels and blood structure* Barbara Er`en**, Primo` Gradi{ek*** MED RAZGL 1996; 35 : 163-195 163 *Objavljeno delo je bilo nagrajeno sPre{ernovo nagrado za {tudente vletu1995.

medrazgl.si

ANALIZA SESTAVE TELESA VZORCA ODRASLE ENSKE POPULACIJE Z ...

analiza sestave telesa vzorca odrasle enske populacije z antropometrijo in z metodo merjenja bioelektri*ne prevodnosti * * ****s** *** ***** *!"*#* * * * body composition assessment of young female adults using anthropometry and bioelectrical impedance analysis * * ***** ***s*s*

www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si

Stročnice v kolobarju slovenskih ekoloških kmetij

- Pri analizi sestave kolobarjev v obdobju 2000 do 2004 na treh poljedelsko živinorejskih kmetijah na Gorenjskem, smo ugotovili, da je zastopanost žit najmanjša.

aas.bf.uni-lj.si

K. STRANSKY ET AL.: RE-OXIDATION PHENOMENA DURING - RE ...

Tabela 1: Sprememba sestave keramike na povr{ini kapilar. Simbol (–) pomeni zmanj{anje, simbol (*) pa pove~anje neke oksidne komponente keramike na povr{ini kapilare.

revijamit.imt.si

M. PELLIZZARI: THERMODYNAMIC MODELING FOR THE ALLOY DESIGN OF ...

TERMODINAMI^NO MODELIRANJE NA^RTOVANJA SESTAVE HITROREZNIH JEKEL IN LITINE Z VELIKO VSEBNOSTJO KROMA Massimo Pellizzari Department of Materials Engineering and Industrial Technologies, via Mesiano 77, 38050 Trento – Italy

revijamit.imt.si

UNIVERZA V LJUBLJANI

Proteini, aminokisline in proteolitična aktivnost: Poveča se aktivnost proteolitičnih encimov, kar pomeni, da se proteini hidrolizirajo, pride do sproščanja prostih aminokislin in spremembe njihove sestave.

web.bf.uni-lj.si

Archaeometallurgic Investigations in Slovenia A History of ...

407 Arheološki vestnik (Arh. vest.) 50, 1999, str. 407-429 Archaeometallurgic Investigations in Slovenia A History of Research on Non-Ferrous Metals Neva TRAMPUŽ OREL Izvleček Prve posamične raziskave kemijske sestave arheoloških predmetov v Evropi segajo v 18. stoletje.

av.zrc-sazu.si

Petrochemistry and genetic indicators of talcose rock of Esie ...

Povzetek: Za oceno sestave in petrogenetskih lastnosti lojevčevih skrilavcev širšega območja Esie v jugovzhodni Nigeriji smo uporabili podatke terenskih, petrografskih in geokemičnih raz-

www.rmz-mg.com

BLOWHOLES IN CONTINUOUS CAST BLOOMS

kemijske sestave, npr. vsebnosti silicija, plinov vodika, du{ika in kisika ter nastajanje ogljikovega monoksida. Klju~ne besede: jekleni blumi, kontinuirno litje, plinski mehur~ki, procesiranje, plinske ne~isto~e

mit.imt.si

Other sites you could try:

Find videos related to Sestave