Savjetuministara

TREBALII[TAMIJENJATIUZAKONUOKRETANJUI ...

Zatosuoveporuke namijenjene: •Savjetuministara BiH, •Ministarstvubezbjednosti BiH, •Ministarstvuinostranihposlova BiH, •Ministarstvuzaljudskapravaiizbjeglice, •Ministarstvuunutra{njihposlova FederacijeBiH, •Ministarstvuunutra{njihposlova RepublikeSrpskei •Policiji Br~koDistriktaBiH.

www.lex-ngo.org

VIJE]EMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE

Zakonao Savjetuministara Bosnei Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 30/03,42/03,81/06, 76/07,81/07,94/07 i 24/08), auvezisa~lanom 8. stav (2) ta~kae)

www.sluzbenilist.ba

VIJE]EMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE

Zakonao Savjetuministara Bosnei Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 30/03,42/03,81/06, 76/07,81/07,94/07 i 24/08), Savjetministara Bosnei Hercegovine, na 159. sjedniciodr`anoj 7. septembra 2011. godine, donioje ODLUKU OIZMJENIODLUKEOOSNIVAWUKOMISIJEZA CERTIFIKACIJUERADIKACIJE ...

www.sluzbenilist.ba

SAVJETMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE

Zakonao Savjetuministara Bosnei Hercegovine ("Slu`beni glasnikBiH", br. 30/03,42/03,81/06,76/07,81/07,94/07 i 24/08), Savjetministara Bosnei Hercegovine, naprijedlog Kancelarijezaveterinarstvo Bosnei Hercegovine, na 140. sjedniciodr`anoj 12. januara 2011. godine, donioje PRAVILNIK OMJERAMAZANADZORAFRI ...

www.sllist.ba

Broj 55-Strana 60

Broj 55-Strana 60 [email protected] Ponedjeljak, 11.7.2011. Naosnovu~lana 17. Zakonao Savjetuministara Bosnei Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 30/03,42/03,81/06, 76/07,81/07,94/07 i 24/08), auvezisa~lanom 3. stav (2) Odlukeo uspostaviUredazaharmonizacijuikoordinacijusistema pla ...

www.almbih.gov.ba

VIJE]EMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE

Zakonao Savjetuministara Bosnei Hercegovine ("Slu`beni glasnikBiH", br. 30/03,42/03,81/06,76/07,81/07,94/07 i 24/08), Savjetministara Bosnei Hercegovine, naprijedlog Kancelarijezaveterinarstvo Bosnei Hercegovine, na 141. sjedniciodr`anoj 12. januara 2011. godine, donioje PRAVILNIK ...

www.sllist.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Savjetuministara