Savezne

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The said rule is contained in Article 32 of the Law on Administrative Disputes (Sluzbeni list Savezne Repub-like Jugoslavije, No. 46/96) of the Republic of Serbia.

untreaty.un.org

REPORT on the PRESENT STATE and FUTURE of SOCIAL SECURITY in ...

Social insurance of these persons is regulated by Law on Army of Federal Republic of Yugoslavia (Zakon o vojsci Savezne Republike Jugoslavije) . Figures in Annex 6.

www.coe.int

Anđelko Milardović: Bibliography

Political Studies in books- political systems, political ideologies Činjenice o Temeljnom zakonu i političkom sustavu Savezne Republike Njemačke.

www.cpi.hr

EU DIRECTIVES in focus - DIREKTIVE EU u fokusu

... also focused on two other Directives, in the stage of drafting, 3 which will amend or repeal the existing Directives. viii PREDGOVOR UREDNIKA Projekat RAZVOJ PROPISA U OBLASTI @IVOTNE SREDINE U SAVEZNOJ REPUB-LICI JUGOSLAVIJI realizuje se na osnovu sporazuma izme|u Vlade Republike Fin-ske i Vlade Savezne ...

archive.rec.org

ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU I. OSNOVNE ODREDBE ...

1) mišljenje savezne organizacije za standardizaciju da standardi proizvoda koji će se proizvoditi po pribavljenom pravu na patent i znanje i iskustvo nisu u suprotnosti sa

www.proofhouse.rs

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

Sve dr ave, obalne i neobalne, imaju pravo na otvorenomu moru ploviti brodovima pod svojom zastavom. 3 Protokol između Vlada Republike Hrvatske i tadašnje Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o privremenom re imu uzdu ju ne granice između dviju dr ava potpisan je 10. prosinca 2002. na ...

hrcak.srce.hr

O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O RESTRUKTURIRANJU ...

Identifikovano povezano lice je ono pravno ili fizičko lice ( i ) koje je (A) na spisku sačinjenom od strane OFAK-a američkog Ministarstva finansija naznačeno kao "Lica kojima je blokirana imovina i posebno naznačeni dr avljani Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore)" ("Lista OFAK-a ...

zakonski.info

Digest of Relevant Assets Forfeiture Legislation ...

pribavljene krivičnim delom) 347 Money Laundering Act of Federal Republic of Yugoslavia 355 Zakon o sprečavanju pranja novca Savezne Republike

rol.undp.org.rs

ANALIZA RAZLIKA IZMEĐU TRI JAKOSNE SKUPINE VATERPOLISTA PRVE ...

Uzorak ispitanika sastoje se od 160 vaterpolista Prve savezne lige u RH, u dobi od 18 i 31 godine a mjerenih 1980. i 1995. godine. Mjerenja su izvršili trenirani i kvalificirani mjeritelji na temelju standardiziranih procedura opisanih u IBP-u.

hrcak.srce.hr

INSTITUT ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE THE INSTITUTE FOR RECENT ...

75 Dr Branko PAVLICA, UGOVOR IZMEŒU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I MAKEDONIJE O PROTEZANJU I OPISU DRÆAVNE GRANICE The Contract Between the Federal Republic of Yugoslavia and Macedonia Concerning the Borderline with the Description of the Latter. . .

www.inisbgd.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Savezne