Saveta

lokalni plan upravljanja otpadom Grada Nisa

• Odluka Saveta 2003/33/EC o uspostavljanju kriterijuma i procedura za prihvatanje otpada na deponiji u skladu sa Direktivom Saveta 99/31/EC o deponijama otpada,

www.ni.rs

ČASOPIS O VIKTIMIZACIJI, LJUDSKIM PRAVIMA I RODU Br. 1 ...

... Dr Branislava Knežić, Počasni članovi Saveta časopisa: Dr Dušan Cotič, Dr Gerd Ferdinand Kirchhof (Nemačka, Japan) i dr Mark Groenhuijsen (Holandija) ...

www.vds.org.rs

GRUNDFOS - DME, A (2-48 l/h) INSTRUCTIONS Installation and ...

DME, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: – Direktiva za mašine (2006/42/EC).

www.szivattyu.hu

MODERNISATION OF COMPETITION POLICY AND EU GOVERNANCE∗

Svrha ovog rada je da se ispita u kojoj meri proces upravljanja podstiče modernizaciju politike konkurencije EZ (Uredba Saveta (EZ) br. 1/2003, stupila na snagu 1. maja 2004. godine).

mnje.com

NATO News 2009 Summit Special Edition

(04 Apr. 2009) NATO na samitu po eleo dobrodošlicu Albaniji i Hrvatskoj Na početku Severnoatlantskog saveta, Generalni sekretar Jap de Hop Shefer po eleo je dobrodošlicu šefovima dr ava i vlada Albanije i Hrvatske na prvom samitu NATO-a na kome prisustvuju kao članice Alijanse.

www.mzv.cz

PROJEKAT BEZBEDNOST *}IVOTNE SREDINE

... pru*~anje saveta i finalna prezentacija rezultata zainteresovanim predstavnicima civilnog sektora); IV faza Odr*~avanje zavr*ane konferencije 22. septembra 2009. godine u Beogradu, ...

www.osce.org

o sudskim i upravnim zabranama za zaštitu interesa potrošača

UPUTSTVO 2009/22/EZ EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 23. aprila 2009. o sudskim i upravnim zabranama za zaštitu interesa potrošača (prečišćen tekst) (tekst od značaja za EEP) EVROPSKI PARLAMENT I SAVET EVROPSKE UNIJE, imajući u vidu Ugovor o osnivanju Evropske ekonomske zajednice, a ...

www.apos.org.rs

PROGRAM

... hipertenzijom Udruženje za hipertenziju Srbije je akreditovan organizator kontinuiranih medicinskih edukacija od strane Saveta lekarske komore Srbije. ...

www.uhsrb-liga.rs

TAX HIGHLIGHTS

... Uredbu o izvršavanju Zakona o PDV na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme va enja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244. ...

www.bdo.co.rs

ZBORNIK PROCEEDINGS RADOVAOFTHE SEVENTH SEDMOG SYMPOSIUM

... / chairman ) Zdenko Franiæ Verica Garaj-Vrhovac Ines KrajcarBroniæ Stipe Luliæ Gordana Maroviæ Ðurðica Milkoviæ Saveta Miljani ...

bib.irb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Saveta