Samoupravi

Z A K O N O MINISTARSTVIMA

Z A K O N O MINISTARSTVIMA I. UVODNA ODREDBA * lan 1. Ovim zakonom obrazuju se ministarstva i posebne organizacije i utvr*uje njihov delokrug. Posebne organizacije mogu se obrazovati i njihov delokrug se moûe utvrditi i posebnim zakonom.

www.skupstinskamreza.rs

З А К О Н

З А К О Н О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ i. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: планирање, припрема, доношење и извршење буџета Републике Србије ...

www.nadzor.org.rs

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se jedinice lokalne samouprave, kriterijumi za njihovo osnivanje, nadle nosti, organi, nadzor nad njihovim aktima i radom, zaštita lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za ...

www.iskrica.info

Sveučilišni kampus Borongaj Borongaj University Campus ...

Na poziv organizatora,a u sklopu sesije pod nazi-vom 'Perspektive nipp-a u državnoj upravi, regi-onalnoj i lokalnoj samoupravi', voditelj Odjela za prostorne informacije i istraživanja Darko Šiško održao je predavanje pod nazivom ' zipp - Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka'.

www.zagreb.hr

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI Proglašava se Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2007. godini, 29. decembra 2007 ...

www.dils.gov.rs

9CD82B9D-C8AB-4DFA-8ABD-8F0F9D57DC68.ppt [Read-Only]

Sveučilišta su zapravo uvijek počivala na osobnom vodstvu i samoupravi. Stoljećima. Zato smo ih i zvali zajednicama. U industrijskom društvu ona postaju instrumenti prosvjećivanja i institucionalizacije znanstvenog istra ivanja te otuda i logika specijalizacije i podjele, ...

www.unizg.hr

We would like to express our gratitude to Zahvaljujemo se

prava, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi). 2 Pružanje pravne pomoći od strane nevladinih aktera/organizacija U ovakvom okruženju, ...

www.mpravde.gov.rs

Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi

Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi Preambula Zemlje Savjeta Evrope potpisnice ove Povelje; Imajući u vidu to da je cilj Savjeta Evrope da postigne veće jedinstvo među svojim članicama u svrhu očuvanja i postizanja ideala i principa koji predstavljaju njihovo zajedničko naslijeđe ...

www.bihgap.ba

CRNOJ GORI 2009. - st.1 PRIMJERI DOBRE PRAKSE U LOKALNOJ ...

st.1 PRIMJERI DOBRE PRAKSE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U CRNOJ GORI 2009. GODINE Zajednica opstina Crne Gore Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore The Organization for Security and Co-operation in Europe Mission to Montenegro Zajednica Opština ...

www.uom.co.me

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33 ...

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) - Pročišćeni tekst I. OPĆE ODREDBE Članak 1.

www.novilabin.org

Other sites you could try:

Find videos related to Samoupravi