Rijeci

Literatura za učenje i polaganje ispita iz kolegija

... Tehnologija putničkog prijevoza" Ñ Dodatna Ñ R.Munro-Smith: MERCHANT SHIP TYPES, Marine Media Management Ltd., London, 1975. Ñ House, David J.: MARINE FERRY TRANSPORTS - AN OPERATORS GUIDE, Witherby, London, 2002. Ñ Kesić B., Jugović A.: MENAD MENT POMORSKOPUTNIČKIH LUKA, Pomorski fakultet u Rijeci ...

www.pfri.uniri.hr

D 1.1 Project design (structure, processes, meetings)

31/ 58 1.6.6 Filozofski Fakulet u Rijeci (FFRI) The following persons are involved in the mGBL-project ordered alphabetically by name: Ms. Renata Culumovic Novak.

www.mg-bl.com

ZDRAVSTVENO STANJE I FUNKCIONALNOST ŽVAČNIH JEDINICA U ...

Protokol istraživanja prethodno je odobrilo Etičko povjerenstvo Stomatološke polikli-nike Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te Etičko povjerenstvo Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

www.bioline.org.br

Britanski Institut za međunarodno i poredbeno pravo ...

Britanski Institut za međunarodno i poredbeno pravo - Istra ivački program digitalnih dokaza/ British Institute of International and Comparative Law - Digital Evidence Research Programme i/and Zavod za kaznene znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci/Institute of Criminal ...

www.pravri.hr

LITERATURA

Magaš, Dragan, Turistička destinacija , Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija, 1997. 162. Magaš, Dragan, Turistička putovanja kao ekonomska dobra - turistički menad ment, Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija, 1995. 163.

www.uniri.hr

PRIKAZ KNJIGE DRAGE PUPOVCA I RATKA ZELENIKE UPRAVLJANJE

Iako je Upravljanje ljudskim potencijalima u prometu ponajprije namijenjeno studentima Veleučilišta u Rijeci kao obvezna literatura, te studentima Ekonomskog fakulteta u Rijeci, bit će od velike koristi studentima i magistrandima prometnih, pomorskih, ekonomskih,... visokih učilišta na kojima se ...

hrcak.srce.hr

Psihologijske teme

Priroda kreativnosti Ljiljana Arar, eljko Rački Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju Rad se bavi odnedavno ponovno interesantnim fenomenom - kreativnošću.

www.ffri.hr

The State Archives in Rijeka Pietro Nobile Collection as a ...

razvitka zaštite arhivalija na podru čjima historijskih arhiva u Pazinu i Rijeci , Lj. Petrovi ć, Razvoj i perspektive Historijskog arhiva Rijeka , N. Crnkovi ć, M. Hini ć, I. Krota, I. Zurak, Arhivski fondovi i zbirke u Historijskom

heartofistria.org

SVEUÈILIŠTE U RIJECI

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za politehniku Predstojnik odsjeka: mr. sc. Luka Majetić tel.: 345-056 kabinet 203 (gornja zgrada) e-mail: [email protected] Tajnica odsjeka: Fedora Vranić tel.: 345-056 kabinet 203 (gornja zgrada) e-mail: [email protected] ECTS koordinator odsjeka: mr ...

free-ri.t-com.hr

Sindrom prstenastog kromosoma 18 Ring chromosome 18 syndrome

U ovom radu prikazujemo prvi slučaj djevojčice sa sindromom prstenastog kromosoma 18 zabilje enog na Zavodu za biologiju i medicinsku geneti ku (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci).

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Rijeci