Rezultira

Brosura

Montiranje plastenika koristeæi metalne temeljne ploèe i ankere rezultira znatnim uštedama novca i vremena, a samo betoniranje je nepotrebno.

www.iplas.com.ba

RELIV FORTE - NATRODALE

Stimuliše sintezu proteina, što rezultira produkcijom novih ćelija jetre (hepatocita), koji zamenjuju oštećene. Lecitin ; Sva dejstva silimarina se bolje ispoljavaju ukoliko je prisutan i lecitin, koji

www.sibex.rs

Sindrom metaboličke inzulinske rezistencije i metabolizam ...

Smanjena je supresija lipolize u masnome tkivu, što rezultira porastom neesterifi ciranih masnih kiselina koje stimuliraju glukoneogenezu, sintezu triglicerida i stvaranje glukoze u jetri, uz smanjenu utilizaciju glukoze u mišićima.

hrcak.srce.hr

Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre Laboratory ...

S obzirom na to da je jetra glavno mjesto sinteze i uklanjanja čimbenika koagulacije i fibrinolize te njihovih inhibitora, oštećenje jetre uglavnom rezultira složenim poremećajima hemostaze.

hrcak.srce.hr

PROBLEMATIKA ODR AVANJA NADZEMNIH VODOVA U UVJETIMA JAKIH ...

Navedene su brzine vjetra u vremenskim intervalima od 2 - 8 minuta, ali problem bure bio bi puno jasniji kada bi se podaci iskazali intervalima od par sekundi, jer bi se tek tada mogle uo˛iti brze oscilacije ja˛ine udara bure koje izazivaju titranje vodi˛a i opreme, što u kona˛nici rezultira ...

www.ho-cired.hr

ZAVARIVANJE 9% Cr ČELIKA OTPORNOG NA PUZANJE NAMENJENOG ...

Značajna količina ugljenika (0.2%) i Cr do 12 % rezultira u dobijanju martenzita sa visokim sadr ajem ugljenika, što u toku izrade stvara tehološke probleme, naročito kod zavarivanja.

www.duzs.org.rs

medicinska revija medical review

NO se vezuje za receptore enzima guanil ciklaze pove}avaju}i cGMP-a, posredno time smanjuje koli~inu kalcijumovih jona u }elija-ma glatkih mi{i}a {to rezultira relaksacijom muskulature i protoka krvi u penis dovode}i do erekcije.

www.md-medicaldata.com

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ...

Svaka promena poreske politike rezultira će u automatskoj promeni ove Tarife. Conditions and pricing of banking services not mentioned in this Tariff of fees and commissions are negotiated individually.

www.raiffeisenbank.rs

Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja ...

inteligencije nastojali su utvrditi Malterer i sur. 12 te zaključili da deficit pažnje i orijentacije, eviden-tan kod psihopata, rezultira teškoćama u prepoz-navanju, procesiranju i diskriminaciji informacija, konkretno "emocionalnih ključeva".

www.bioline.org.br

fax: +381 11 361-6589e-mail: [email protected] ...

proceduru koja rezultira potpisivanjem Memoranduma o razumevanju na nivou država. Dužina trajanja akcije je godine, a saradnju koordinira Upravni

www.cost.esf.org

Other sites you could try:

Find videos related to Rezultira