Razvojem

LITERATURA I IZVORI

Cetinski,V., (2005.), Strateško upravljanje razvojem turizma i organizacijska dinamika, Opatija, Fakultet za turistički i hotelski menad ment Opatija.

www.uniri.hr

LITERATURA

Dulčić, A., Petrić, L., Upravljanje razvojem turizma , Mate, Zagreb, 2001. 75. Dulčić, A., Nautički turizam i upravljanje lukom nautičkog turizma , EKOKON d.o.o. Split, 2002.

www.uniri.hr

INFORMATIČKO UPRAVLJANJE RAZVOJEM PREDUZEĆA (19)

INFORMATIČKO UPRAVLJANJE RAZVOJEM PREDUZEĆA (19) 2.1.1. Šifriranje predmeta poslovanja Šifriranje predstavlja proces pretvaranja podataka i informacija iz jednog (prete no opširnijeg) oblika u drugi (principijelno) sređeniji oblik.

www.cet.rs

STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE RAZVOJEM INDUSTRIJE

STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE RAZVOJEM INDUSTRIJE STRATEGIC MANAGEMENT OVER INDUSTRY DEVELOPMENT Dr ivorad Gligorijević 1 R ezime: Savremeni razvoj industrije, posmatrano u svetskim razmerama, veoma je dinamičan.

www.indmanager.edu.rs

Priručnik za strateško planiranje i upravljanje lokalnim ...

U tom smislu, gradovi i opštine se već uveliko porede sa susednim opštinama, prate primere dobre prakse u regionu, učestvuju na međunarodnim privrednim sajmovima i osluškuju potrebe lokalnih privrednika i in-vestitora. PRIRUČNIK ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LOKALNIM RAZVOJEM U ...

www.centarzaregionalizam.org.rs

4/6/2011 1 1) prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem ...

4/6/2011 1 1) prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim koriš ćenje prirodnih bogatstava 2) otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstv a na zdravlje

www.vps.ns.ac.rs

IZBOR OPERATIVNOG ZAHVATA KOD KARCINOMA DOJKE U ODNOSU NA ...

Razvojem preventivnih programa u budućnosti otkrivaće se sve manji i manji tumori, pa će se otvarati sve veće mogućnosti za primjenu poštedne hirurgije dojke (BCS – breast conserving surgery).

www.ljkzedo.com.ba

UPRAVLJANJE RAZVOJEM PREDUZEĆA I PREDUZETNIČKA STRATEGIJA

UPRAVLJANJE RAZVOJEM PREDUZEĆA I PREDUZETNIČKA STRATEGIJA COMPANY DEVELOPMENT MANAGEMENT AND ENTREPRENEURIAL STRATEGY Milan Martinović 1 Zorica Tanasković 2 Srdjan Skorup 3 Zorica Tanasković 2 Srdjan Skorup 3 Rezime: Redefinicija temeljnih društvenih vrednosti uveliko je zahvatila ...

www.fimmanager.edu.rs

Priručnik za strateško planiranje i upravljanje lokalnim ...

5 PRIRUČNIK ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LOKALNIM RAZVOJEM U REPUBLICI SRBIJI 1. UVOD U Srbiji je sve više gradova i opština, koja predstavljaju kvalitetna mesta za život, privređivanje i investiranje.

www.fes.rs

Environment Protection - Cleaner Production

ECOFAIR je obogaćen jednim novim sardžajem - ODRŽIVIM RAZVOJEM koji organizuju Vlada Republike Srbije - Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije, Ministarstvo zaštite životne sredine i

www.sajam.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Razvojem