Razli

OPTERE**ENJE TENISA**A NA RAZLI**ITIM PODLOGAMA

76 SA*}ETAK Cilj ovoga istra*~ivanja je usporediti optere**enje tenisa*a s obzirom na igru na razli*itoj podlozi beton i zemlja. U tu svrhu 20 tenisa*a seniorskog uzrasta, koji su bili rangirani na ATP ljestvici odnosno do 25 mjesta rang liste Hrvatskog teniskog saveza, odigrali su 20 susreta.

hrcak.srce.hr

SLOVEN[^INA NA SPLETU V DOKUMENTIH SLOVENSKE RAZLI^ICE ...

Darja Erbi~, Jasna Belc, Adriana Krsti~Sedej, UDK 81'255:811.163.6'276.6:34 Nata{a Zavir{ek @or`, Milena @agar, Nevenka Gaj{ek, Miran @eljko Ljubljana SLOVEN[^INA NA SPLETU V DOKUMENTIH SLOVENSKE RAZLI^ICE PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE, V TERMINOLO[KI ZBIRKI IN KORPUSU Slu`bi ...

www.centerslo.net

HANUM BINTI HASSAN RAZLI BIN AHMAD UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS ...

220 workplace: a study of the emergency preparedness of the emergency response team vis-À-vis the occupational safety and health act 1994 by lt kol (b) azuddin bin bahari

dspace.unimap.edu.my

D IN 660 D IN 661 D IN 662 D IN 674 D IN 7338 1 S tanda rd ...

KO V IC E ZA OG RA JE D IN 660 D IN 661 D IN 662 D IN 674 D IN 7338 1 S tanda rd kov ice D IN 660 – og ra jna kov ica r d h l T o leran ca ø 4,0 8,2 3,7 razli na +/- 0,2 ø 5,0 11,0 5,3 razli

www.mdm2000.si

Cut layer of a circular saw with radial run-out of cutting ...

razli~itihisponazubi* Izvorni znanstveni rad • Original scientific paper Prispjelo - received: 13. 10. 2005. • Prihva}eno - accepted: 25. 4.

hrcak.srce.hr

MODELI ZADOVOLJSTVA SOPSTVENIM IVOTOM MODELS OF THEIR OWN ...

Rad ima za cilj da uka e na razli˛ite modele zadovoljstva sopstvenim ivotom i da uka e na kompleksnost problema i slo enost njegovog uopštavanja.

www.cqm.rs

RAZVOJ MISLI O ZNA^AJU I POTREBI ZA[TITE BIODIVERZITETA

U razli~itim literaturnim izvorima nalazimo jednostavnije definicije po~ev od one da biodiverzitet "obuhvata sve vrste biqaka, `ivotiwa i mikroorganizama i ekosisteme i ekolo{ke proces ~ije su one (vrste) deo" (McNeely et al ., 1990), zatim "raznolikost, razli~itost i promenqivost me|u `ivim organizmima ...

www.sepa.gov.rs

KNJIGA SAŽETAKAKNJIGA SAŽETAKA - KNJIGA SAŽETAKAKNJIGA ...

4. kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s me ñunarodnim sudjelovanjemSestrinstvo: Lepeza razli čitosti 4th croatian nursing association congress with international participation

www.hums.hr

IN ENJERING BEZBEDNOSTI I UPRAVLJANJE RIZIKOM* SAFETY ...

Naj˛eš¸e opasnosti na radnom mestu jesu: x mehani˛ke opasnosti (rotiraju¸i i pokretni delovi mašina i opreme, slobodno kretanje delova i materijala, razli˛iti obradni procesi, sredstva unutrašnjeg transporta), x elektri˛ne opasnosti (direktan i indirektan kontakt sa delovima elektro instalacija i ...

www.cqm.rs

INS*T PRISTUP UNAPR**IVANJU PROF*SIONALNOG D*LOVANJA ...

Stru*no usavršavanje predstavlja najraznovrsniji deo obrazovnog sistema, i poslednjih godina se u kontinuitetu ostvaruje putem razli*itih organizacionih oblika, u okviru INS*T 4-a, koji predstavlja inoviranje ste*enih znanja i veština i unapre*ivanje prakse.

www.rc-cacak.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Razli