Raspisivanje

OPŠTINA IVANJICA / MUNICIPALITY OF IVANJICA

Uraðena planska dokumentacija i pripremljeno raspisivanje tendera za potencijalnog investitora. Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni bud et projekta Nosilac projekta Kratak opis projekta Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno ...

www.sajam.net

GOPA Consultants GOPA Konsultants

Projekat se realizuje kroz raspisivanje javnog poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Fonda za civilno društvo, koji je ope-rativan tokom 2010. i 2011. godine.

www.dijalog.org.rs

VLADAN KUTLEŠI Ć - USTAVI BIVŠIH SOCIJALISTI Č KIH ...

U standardnu ustavnu materiju spadaju i prelazne i završne odredbe ustava, odnosno odredbe u kojima ce uređuju rokovi odnosno termini stupanja na snagu pojedinih odredaba ustava ili sprovođenja nekih radnji (npr. raspisivanje izbora, donošenje nekih propisa ili produžavanje mandata nekim ...

old.fpn.bg.ac.rs

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2011 GODINU - D.O.O „PROJECT ...

glavnog projekta za kanalizacionu mrežu (Raspisivanje tendera) Evaluacija ponuda za revidenta Ugovaranje revidenta za glavni projekat za kanalizacionu ...

www.procon.me

Republički fond za zdravstveno osiguranje

RASPISIVANJE I EVALUACIJA TENDERA ZA HARDVER Nakon usaglašavanja specifikacije potrebnog hardvera tender je raspisan 06.02.2008. god . U toku trajanja tenderske procedure od firmi koje su otkupile tendersku dokumentaciju postavljen je set pitanja na koje je komisija odgovorila i zbog kojih je rok za ...

fzocg.me

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

PRELIMINARNE INFORMACIJE ZA UPIS SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2009/10. GODINE 1. RASPISIVANJE KONKURSA 1.1 Konkurs za upis na Specijalističke strukovne studije biće raspisan 25. septembra 2009. godine, nakon donošenja Odluke Senata Univerziteta u Beogradu.

spec.fon.rs

O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE STRUČNOG ...

II RASPISIVANJE KONKURSA, NAČIN KONKURISANJA I USLOVI KONKURSA Član 2 Polaznici se primaju u Centar na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

www.copo.edu.rs

iz Zbora. Ponovo učlanjenje je isto kao i prijem, uz ...

KOLOVOZ  Pripremne aktivnosti za seminar trenera  SEMINAR TRENERA ŽNS-Varaždin, prije seminara trenera na nivou NS-Varaždin  SEMINAR TRENERA za dobivanje licence u narednoj sezoni  LICENCIRANJE TENERA  Raspisivanje natječaja za upis polaznika za školovanje trenera za "C"lic ...

znt-vz.com

Na temelju *lanka 76. Statuta Op*ine Jasenice (Slu beni ...

Microsoft Word - raspisivanje. REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA OP * INA JASENICE Op*inski na*elnik Petra Zorani*a 61, 23243 Jasenice tel; 023/655-703 , tel/fax; 023/655-131 ...

www.jasenice.hr

CILJEVI TVRTKE BRIJUNI RIVIJERA d.o.o.

Katarina-Monumenti; •Raspisivanje natje*aja za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za provedbu razvojnog programa *Brijuni Rivijera *; •Izbor najpovoljnijeg ponuditelja; •Izrada urbanisti*kih i detaljnih planova ure**enja; •Osnivanje prava gra**enja u korist odabranog ponuditelja na ...

www.brijunirivijera.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Raspisivanje