Psihologiju

Godišnjak za PSIHOLOGIJU

SADR AJ Svetislava *ukni* DIVORCE AND REMARRIAGE:THE ADJUSTMENT OF CHILDREN. 7 Mirko Uljarevi*, Milkica Neši* ULOGA POJEDINIH STRUKTURA MOZGA U PERCEPCIJI I EKSPRESIJI EMOCIJA..... 41 Goran Golubovi* ISTORIJSKI RAZVOJ ...

www.psihologijanis.org

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU Psihologijske teme 1999/2000 Stres, imunološko funkcioniranje i zdravlje Jasna Hudek-Kne ević, Igor Kardum Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju U prvom dijelu ovoga preglednog rada prikazana je uloga i djelovanje imunološkog ...

www.ffri.hr

Godišnjak za PSIHOLOGIJU

SADR AJ Vanja Kljajevi* PRESKAKANJE RE*NIKA? OD SINTAKSE DO POJMOVNOG ZNANJA..... 7 Smiljana Bundovska, Mirko Uljarevi* PRAKTI*NI I ETI*KI IZAZOVI KOD SPROVO*ENJA ISTRA IVANJA SA DECOM I ADOLESCENTIMA ...

psihologijanis.org

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU Godišnjak Zavoda za psihologiju 1993 Petar Bezinovic Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i njegovo ponašanje dio su otvorenog sustava koji se neprestano prilagođava

www.ffri.hr

Psychological Topics Psihologijske teme

Psychological Topics Psihologijske teme Volume 15 Number 2 2006 [email protected] Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Rijeci Slavka Krautzeka b. b. , 51000 Rijeka tel. 051 228-800, fax. 051 403-736 Publisher (Nakladnik) Filozofski fakultet u Rijeci Omladinska 14, 51000 Rijeka ...

hrcak.srce.hr

ANATOMIJA & FIZIOLOGIJA

Cenatr za primenjenu psihologiju, Beograd 2003. VZŠSS,Beograd Medicinska fiziologija Gajton, Hal Savremena administracija 2003. VZŠSS,Beograd Anatomija čoveka Bošković M. Nauka 2003.

www.fizioterapija.rs

PSIHOMETRIJSKA VALIDACIJA TESTA S

6 O Testu S Test S (Test Slova) je jedan u nizu testova kognitivnih sposobnosti konstruiran na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (uz M-seriju (1967), Problemni test (1966, 1971; paralelne forme 1994, 1995), B-seriju (1966), Neverbalnu seriju za ispitivanje inteligencije - NSI (1963 ...

darhiv.ffzg.hr

pogled

Program psihologije obuhvata slede}e velike tematske oblasti: op{tu psihologiju, psihologiju opa`anja, psihologiju pam}enja, mi{ljenja i u~enja, razvojnu psihologiju, psihologiju li~nosti, pedago{ku psihologiju, socijalnu psihologiju, psihologiju umetnosti, psiholingvistiku i psihologiju rada.

almanah.petnica.rs

PERCEPTIVNA ISTAKNUTOST I PAMĆENJE REKLAMNIH PORUKA:

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju PERCEPTIVNA ISTAKNUTOST I PAMĆENJE REKLAMNIH PORUKA: Utjecaj pozadinske tišine kao izvedbene karakteristike radijskog propagandnog spota Diplomski rad Darko Bakarić Mentor: Dr. sc. Darja Maslić-Seršić, doc. Zagreb, 2005.

darhiv.ffzg.hr

BRANIMIR ŠVERKO

European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP); 1995-2001 Member of the Executive Committee . Editorial Duties 1984-1989 Revija za psihologiju, Editor-in-Chief

www.uv.es

Other sites you could try:

Find videos related to Psihologiju