Propisa

Round Table Country Report Serbia •

the Hostile Occupation [Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. i za vreme neprijateljske okupacije] (hereinafter: ZNPP), Official gazette of the FNRJ No. 86/1946.

www.ius.bg.ac.rs

PRAVNI TEKST I REVOĐENJE

VRSTE TRIKCIJA: a.Preparatory qualifications ­ opisuju slučaj / dmet zakona, propisa b. Operational qualifications ­ dopunske macije rovedbi ili primjeni propisa ule of law) c. Referential qualifications ­ određuju intertekstualnu narav zakonske odredbe N.B.: provisionary clause ualification: ...

www.pfri.uniri.hr

NBP – JOURNAL OF CRIMINALISTICS AND LAW NBP – ŽURNAL ZA ...

U cilju pravilne primene poreskih materijalno pravnih propisa na konkretne slučajeve, donose se pravna pravila kojih moraju da UDK: 336.225(497.11)

www.kpa.edu.rs

Building an Institutional Framework for Regulatory Impact ...

TABLE OF CONTENTS - 3 Table of contents Chapter 1. Introduction .....7 1.1.

www.oecd.org

SERTIFIKAT O USAGLASENOSTI BT.

... radni napon: 220 V ac, 50 Hz o I max (pri220 V): 350 rnA Potpis ovla5ienog lica of quthgrizeQ,pe,rson + rip: Type: Godina proizvodnje: Year of production: Tehnidke karakteristike : Technical data:. kuii5te: polyamid 66 Ovim se potvrduje da su karakteristike proizvoda usagla5ene sa zahtevima sledeiih propisa: It is ...

agroelektro.com

Ovlaštena pravna osoba:

JAMČIMO da će svaki proizvod, za koji se izda Uvjerenje o kakvoći, prema ovom Zahtjevu, biti u jelini c istovrstan s uzorkom ispitanim u smislu va ećih propisa i normi.

www.pilanarstvo.com

Bosnian and English - IBC Sarajevo

g) “Neka moguća riješenja u prevazilaženju problema oko primjene tehničkih propisa na projektovanju, izgradnji i održavanju gasnog sistema”, Savjetovanje o primjeni gasnih propisa, Univerzitet u Sarajevu, 1982.

ibc-sarajevo.com

Porez na imovinu novi

Koja je korist od obuke?  Bolje poznavanje propisa i prakse u vezi sa oporezivanjem imovine  Diskusija sa učesnicima treninga u vezi sa problemima i nedoslednostima u oporezivanju imovine sa kojima se susreću u radu njihove kompanije.

www.trainingacademy.rs

Montageanleitung - VariVIT - Mehr Informationen unter www ...

montau kao i vae èih normi i propisa.Ove upute za montau usmjerene su na kvalificirane intalatere sanitarnih instalacija. Obveze kod rada sa uputama za montau

www.mepa.de

travanj 2009. April 2009 TaxFlash

April 2009 3 U kontekstu tada važećih propisa, smatramo da spomenuto tumačenje Ministarstva financija nije bilo u skladu s člankom 28., stavkom 2.

www.zgombic.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Propisa