Prijevoznih

PROIZVODNJA STROJEVA, UREĐAJA I PRIJEVOZNIH SREDST AVA

hrvatska gospodarska komora sektor za industriju croatian chamber of economy industry and technology department PROIZVODNJA STROJEVA, UREĐAJA I PRIJEVOZNIH SREDST AVA  PROIZVODNJA Udio proizvodnje strojeva, uređaja i prijevoznih sredstava u ukupnoj industrijskoj proizvodnji Hrvatske 2009 ...

www2.hgk.hr

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike ...

Inventurni park prijevoznih sredstava obuhvaća sva vlastita sredstva koja dijelimo prema osnovnoj namjeni na vučna i prijevozna sredstva. Vučna

www.dzs.hr

PLOVPUT d.o.o. Split

Statuta Plovput - a Split i dopisa Vlade RH od 10.02.2010. godine, klasa: 031 - 11/10 - 04 - 01; ur.broj: 50302 - 01 - 10 - 1, Direktor Dru štva donosi slijedeći P R A V I L N I K o korištenju službenih prijevoznih sredstava Članak 1.

www.plovput.hr

SI-1410

Inventurni park prijevoznih sredstava obuhvaća sva vlastita sredstva koja dijelimo prema osnovnoj namjeni na vučna i prijevozna sredstva. Vučna

www.dzs.hr

Propisi - Platni promet s inozemstvom

... u 641 - Porezi i pristojbe - dr ava ili 646 - Porezi i pristojbe - ostali sektori) - naknade kod poslova posredovanja, tj. razliku u cijeni između kupljene i prodane robe kod izravnog reeksporta i provoza (uključeno u 371 - Ostale usluge povezane s trgovinom) 140 Roba za opskrbu prijevoznih sredstava ...

www.hnb.hr

Obrazac ZP-PDV

... Hrvatskoj u razdoblju za koje podnosi zahtjev za povrat poreza nije obavljao isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu, osim: (that in the Republic of Croatia, in the period which it refers no taxable supply of goods or services has been performed, except) □ prijevoznih i s ...

www.porezna-uprava.hr

Infarkt d.o.o. Zagreb , 03.prosinac.2007 NALOG ZA SLUŽBENO ...

HRVATSKA 14.12.07 14:51 14.12.07 17:51 5 0 170,00H 0,00 3.300,00 OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA RELACIJA Stanje brojila km Iznos od do početak završetak 0,00 OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA Opis troška Iznos Iznos (KN) 0,00 UKUPNO 3.300,00

www.infarkt.hr

NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA ...

Uredbe za provedbu carinskog zakona, propisano da će se odobriti potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja za privremeni uvoz cestovnih, eljezničkih, zračnih, morskih i riječnih prijevoznih sredstava ako su ispunjeni uvjeti: − da su registrirana izvan carinskog područja Republike Hrvatske ...

hrcak.srce.hr

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U BOSNI I HERCEGOVINI U OKTOBRU ...

... 100.3 100.3 100.5 100.5 Out-patient services 06.2 06.3 Bolničke usluge 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Hospital services 06.3 07 Prijevoz 99.7 108.1 106.4 107.5 108.6 Transport 07 07.1 Prijevozna sredstva 100.0 100.6 100.6 99.9 100.2 Purchase of vehicles 07.1 07.2 Upotreba prijevoznih

www.bhas.ba

O KORIŠTENJU SLUŽBENOG VOZILA U PRIVATNE SVRHE

radnika po osnovi korištenja prijevoznih sredstava koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće omogućuju radniku. Ako se prijevozna sredstva daju na korištenje u privatne svrhe, poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće obvezan je donijeti

www.zagrebparking.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Prijevoznih