Povezano

komplikacije nakon presađivanja bubrega Complications after ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina fluminensis 2010, Vol. 46, No. 4, p. 434-447 434 Sažetak. Za većinu bolesnika presađivanje bubrega najbolje je nadomjesno liječenje kod bubrežnog zatajenja, no ono je često povezano s razvojem komplikacija.

hrcak.srce.hr

Current Global and Local Issues and Problems Related to ...

Povezano s tim javljaju se odre﷿ene poteökoÊe, koje Êemo objasniti u iduÊem poglavlju. (3) Prilikom izbora dijagnostikih horizonata i svojstava uzeta je u obzir njihova povezanost s pedogenetskim procesima, dok dijagnostika svojstva tla mogu posluûiti i za ocjenu pogodnosti njihovog koriötenja u ...

www.agr.unizg.hr

MEDIA REGULATION AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE MEDIA IN ...

MEDIJSKI DIJALOZI № 5. 76 jski povezano sa mnogo mislilaca i filozofa. Bez sumnje, ovo istra ivanje je započeto u 17. vijeku, kada se John Milton borio za slobodu štampe i za okončanje dr avne kontrole nad političkim i vjerskim spisima, zala ući se na taj način za slobodu mišljenja i ...

www.med-dij.com

KNJIGA SAŽETAKAKNJIGA SAŽETAKA - KNJIGA SAŽETAKAKNJIGA ...

(decision-making process ) tijekom lije čenja, a s druge strane povezano je s profesionalizacijom i autonomizacijom sestrinske prakse. Kao rezultat toga pojavila se potreba za specijaliziranim

www.hums.hr

Kardiovaskularne bolesti i opstrukcijska apneja u snu

Opstrukcijska apneja podrazumijeva prestanak disanja u trajanju od deset ili viπe sekunda, uz istovremene kontrakcije diπne muskulature, a opstrukcijska hipopneja znaËi nepotpuno prekinuto disanje, povezano s padom S leep apnea is caused by the larynx musculature coll apse.

www.kardio.hr

The concept of "Neolithic package"> considering its meaning ...

∞eprav termin na med-regionalnem nivoju omogo≠a pregled na ∏irokem geografskem obmo≠ju, ki je bilo tesno medsebojno povezano v ≠asu sedmega in ∏estega tiso≠letja pr.n.∏t., ga je potrebno previdno dopolniti na obmo≠-jih, kjer elementi »paketa« niso bili popolnoma vklju≠eni v ...

arheologija.ff.uni-lj.si

(Microsoft Word - ZBORNIK REZIMEA DAROVITI I DRU\212TVENA ...

U aktuelnom javnom diskursu povezano sa ovim raspravama nalazimo pojmove kao školsko podr avanje darovitih, privatno školovanje, univerzitetska exzellenz-odeljenja.

www.uskolavrsac.edu.rs

Uvod

Diabetes mellitus je hronično oboljenje povezano sa mnogobroj-nim faktorima rizika. Zbog povećanja dugovečnosti stanovništva i sve veće prevalence oboljenja stomatolozi u okviru svakodnevne prakse

www.medfak.ni.ac.rs

Dijabetička retinopatija - čimbenici rizika i liječenje

Rezultati Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) i United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) pokazali su da je poboljšanje metaboličke regulacije glikemije izraženo sniženjem razine glikozilirajućeg hemoglobina (HbA 1 c) povezano sa značajnim usporavanjem ra-zvoja DR i ...

hrcak.srce.hr

CILJI EU ZA LETO 2020 IN MERJENJE RAZVOJA - SLOVENSKI PRISTOP

Odhodki so se v procesu prehoda na programski prora*un ustrezno uskladili po novi razvojni klasifikaciji, s *imer je na*rtovanje izdatkov neposredno povezano s cilji in aktivnostmi za njihovo uresni*evanje.

www.stat.si

Other sites you could try:

Find videos related to Povezano