Postaviti

MAŠINE ZA OBRADU STAKLA

Na ulaz mašine se može postaviti i mašina za pranje stakla. Nakon dela sa hlađenjem, može se do-dati još jedan blok za štampu (npr. štampa grejača na zadnjem staklu vozila).

atos-glass.com

KULTURA KVALITETE I ORGANIZACIJE QUALITY CULTURE AND ORGANIZATION

Posjeduje faze razvoja jednako kao i proizvod, od uvođenja do zastare, stoga ih je potrebno unaprijed odrediti i jasno postaviti plan izlaska.

www.famns.edu.rs

O POVIJESTI TRAKASTIH TRANSPORTERA ABOUT THE HISTORY OF BELT ...

Oni se mogu postaviti gotovo svugdje i prenositi terete svih oblika, veličina i te ina. U nanotehnologiji istra uju se trakasti transporteri nanoveličine.

hrcak.srce.hr

Mlazno injektiranje – Projektiranje u uvjetima nesigurnosti ...

raspolaže sa dovoljno informacija da bi se mogao postaviti matematički model i prognozirati vjerojatni rezultat što znači da se projektiranje provodi u uvjetima

bib.irb.hr

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

povlaštenih proizvođača (OIEKPP), te dobiva pravo postaviti mjerne stupove i započeti s mjerenjem vjetropotencijala, te urediti imovinsko pravne odnose, ako je zemljište u vlasništvu RH.

www.ho-cired.hr

U smjerU sUprotnom od smjera vožnje i U smjerU vožnje

Although it t* may look undamaged, if you were to have another accident, the seat may not be able to protect your child as well as it should. 3 važne informacije - iZi Combi NE SMIJE se postavljati na prednje sjedalo automobila na kojem je UKLJUČEN prednji zračni jastuk. - iZi Combi može se postaviti u ...

www.besafe.com.hr

U smjerU sU protnom od smjera vožnje i U smjerU vožnje ...

Omča za potpornu nogu mora se postaviti u kukicu na potpornoj nozi (5). 8. Zasad nemojte postaviti zasun za fiksiranje dužine potporne noge.

www.besafe.com.hr

Pristup bolesniku s akutnim koronarnim sindromom

U bolesnika sa sumnjom na AKS potrebno je najprije postaviti radnu dijagnozu na temelju kliniËke slike i EKG nalaza. Pritom valja razlikovati AKS bez elevacije ST-segmenta i AKS s elevacijom ST-segmenta.

hrcak.srce.hr

HOW TO MEASURE DECENTRALIZATION: THE CASE-STUDY FROM CENTRAL ...

World Bank's scholars Dunn i Wetzel (Dunn, Wetzel, 2000) tried to establish such a theory based on two basic principles: ried to establish such a theorypokušali su postaviti takvu teoriju zasnivajuci je na dva bitna kriterija: • Institutional development, consisting of the two additional criteria ...

www.indiana.edu

Brosura

Klizna vrata moguæe je postaviti sa jednog ili oba èela plastenika. Radna visina kao i širina plastenika lako se prilagoðavaju Vašim potrebama za obradu zemljiišta.

www.iplas.com.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Postaviti