Posluje

SSVVEE [[TTOO RRAADDIIMMOO,, RRAADDIIMMOO [email protected]@EE ...

svakoj od 26 zemalja u kojima posluje, Coca-Cola HBC u Srbiji i Crnoj Gori nastoji da bude partner od poverenja zajednici u kojoj posluje i odgovoran gra|anin.

www.promoney.rs

Livnica danas

Od 1991. godine tvornica posluje pod nazivom Livnica čelika Tuzla, čija osnovna djelatnost ostaje proizvodnja odlivaka od čeličnog liva i izrada modela.

www.livnicacelika-bosniavalves.ba

Znati trajati Knowing how to last

U oblasti agrara Delta posluje sa kompanijama kao što su Pioneer (DuPont), Syngenta, BASF... Kompanija ostvaruje svoj plan i postaje regionalni lider.

www.deltaholding.rs

CATALOG OF EXHIBITORS KATALOG IZLAGAČA

Posluje na ovom tržištu četiri godine, kao predstavnik i zastupnik dve Italijanske kuce IRCA i MEC 3. Irca je proizvođač sirovina za kolače, hleba i peciva.

www.alexpo.co.rs

O Dalekovod TIM-u | About Dalekovod TIM

3 Dalekovod TIM d.d. • EXTENDED MATERIALS AND GUARDRAIL SYSTEMS Dalekovod TIM - Tvornica istegnutih metala d.d. u Topuskom posluje od 1961. godine pod nazivom TIM -Tvornica istegnutih me-tala d.o.o. Topusko.

dalekovod-tim.com.easy-edit-cms.com

Mabanol - Premium Oil - brošura kompanije 2010

Kada izaberete MABANOL, koristite tehnologiju i globalno iskustvo preduzeća koje dugo posluje sa naftom i naftnim derivatima. Sa Mabanolom možete nadmašiti zahteve i najstrožih klijenata.

www.premium-oil.rs

HHyyppoo AAllppee--AAddrriiaa--BBaannkk IInnvveessttss 665500 ...

Banka posluje sa nekoliko najuspe{nijih kompanija u Srbiji. Banka planira da se u budu}nosti vi{e posveti malim i srednjim preduze}ima i da uve}a broj klijenata internacionalnih kompanija.

www.promoney.rs

FRUVEG EXPO BALKAN 2009

1 ST FRUVEG EXPO BALKAN 2009 6 Kompanija Delta Agrar sa sedištem na Novom Beogradu u ulici Om-ladinskih brigada 86, posluje u okviru Delta M grupe i Delta Holdinga.

www.alexpo.co.rs

PROIZVODNJA TEKSTILA I ODJEĆE

... a često i dizajna gotovih tekstil­ nih i odjevnih predmeta n tradicionalno posluje u tržišnoj strukturi n gotovo je u cijelosti privatizirana n u najvećem broju tvrtki vlasnici izravno i neizravno sudjeluju u upravljanju poslovanjem i razvitkom n osnovna je proizvodnja bitno smanjena n postoje ...

www2.hgk.hr

Industrija autohtonih mlijecnih proizvoda u Bosni i Hercegovini

Pored registriranih mljekara, posluje i jedan broj malih porodičnih mljekara, ali one su isključivo usmjerene na neposredno lokalno tržište.

www.undp.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Posluje