Poslovne

Porezne i poslovne vijesti

listopad 2009. October 2009 2 2 Mišljenja Ministarstva financija Porezni tretman podmirenja kamata obračunskim plaćanjem Na*temelju*upita*poreznog*obveznika, *Porezna*je*uprava* izdala*pisano*mišljenje*o*poreznom*tretmanu*podmi-renja*kamata*obračunskim*plaćanjem.

www.zgombic.hr

POSLOVNE PREDSTAVITVE KOT POMEMBNA SESTAVINA DELA MENEDéERJEV

ätudentka Anita Troha izjavljam, da sem avtorica tega specialističnega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. dr. Staneta Moûine in skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo specialističnega dela na fakultetnih spletnih straneh.

www.cek.ef.uni-lj.si

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

kolovoz 2011. / August 2011 Porezne i poslovne vijesti Tax and Business Newsletter

www.grantthornton.hr

Porezne i poslovne vijesti

ožujak 2009. March 2009 crolex.hr Porezne i poslovne vijesti Tax and Business Newsletter Sadržaj Mišljenja Porezne uprave Porezne olakšice za područja posebne državne •* skrbi Porezni tretman troškova povezanih s •* obavljanjem djelatnosti nadzora računovodstvo i revizija Dugotrajna ...

www.zgombic.hr

5. Lajh - Tunnels under the Kranj old town centre

Words of Mr. Damijan Perne, the mayor of Kranj, on the occasion of the opening: »The Kranj tunnels – after losing their pro tective function – have sunk in oblivion,

www.tourism-kranj.si

Contact center – telephony or CRM? Dnevi Slovenske ...

Contact center – telephony or CRM? Dnevi Slovenske Informatike 2010 Ján Ferjo, SAP CEE Business Development 15.4.2010

www.dsi2010.si

untitled [www.mnje.com]

Model for customers analysis according to residential address and shop location MODEL SISTEMA POSLOVNE INTELIGENCIJE ZA ANALIZU KUPACA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA Zaključak: Model sistema poslovne inteligencije za analizu kupaca trgovinskog preduzeća, zasnovanog na konceptima kao što su Data warehouse i ...

www.mnje.com

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

listopad 2011. / October 2011 Porezne i poslovne vijesti Tax and Business Newsletter

www.grantthornton.hr

SRPSKA BANKA AD BEOGRAD

ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE POSLOVNE SARADNJE/OTVARANJE RAČUNA - NEREZIDENTI (S trana pravna lica / Predstavništva / Humanitarne / Nevladine organizacije) APPLICATIO N FORM FOR REGISTRATION / ACCOUNT OPENING - NON RESIDENTS ( Foreign legal entities / Representative offices / Humanitarian / Non ...

www.srpskabanka.rs

KODEKS POSLOVNE ETIKE

CODE OF BUSINESS ETHICS General Provisions Article 1 The Code of Business Ethics (hereinafter the Code) shall define the principles and rules of business ethics of Clinical Center, Banja Luka.

www.kc-bl.com

Other sites you could try:

Find videos related to Poslovne