Poslednjih

Available Pool of Unallocated IPv4 Internet Addresses Now ...

FOR IMMEDIATE RELEASE February 3, 2011 Available Pool of Unallocated IPv4 Internet Addresses Now Completely Emptied The Future Rests with IPv6 A critical point in the history of the Internet was reached today with the allocation of the last remaining IPv4 (Internet Protocol version 4) Internet ...

www.icann.org

Ispitivanje kvaliteta ivota bolesnika sa multiplom sklerozom

Kriterijumi za isključivanje iz studije bili su egzacerbacija bolesti u poslednjih mesec dana, prisustvo hroničnih bolesti, ranije verifikovani kognitivni poremećaji i psihijatrijska oboljenja i korišćenje antidepresiva i/ili kortiko-steroida u poslednjih mesec dana.

www.doiserbia.nb.rs

Dijareja izazvana Clostridium difficile kod bolesnika sa ...

Dugo se smatralo da Clostridium difficile pro-dukuje oba tipa toksina (A+/B+ soj), međutim, istra ivanja sprovedena tokom poslednjih desetak godina ukazuju na pos-tojanje i klinički značajnih sojeva koji luče samo toksin B, tj. toksin A negativni / toksin B pozitivni (A-/B+ soj) Clostridium ...

www.doiserbia.nb.rs

U Č ESTALOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA ...

rasnih i socioekonomskih faktora, a poslednjih 10-20 go dina u nekim sredinama se uočava značajno smanjenje učestalosti infekcija kako u opštoj populaciji, tako i među

www.medical.uns.ac.rs

CATALOG OF EXHIBITORS KATALOG IZLAGAČA

"BONGARD" je za potrebe pekara konstruisao i razvio tehničke ino-vacije poput etažnih peći pod imenom CERVAP a u poslednjih nekoliko godina i roto peći predvođene najnovijim modelom OSCAR.

www.alexpo.co.rs

petnica

Ovaj model, prisutan du`e vreme, poslednjih godina do`ivljava ekspan ziju, pojavljivanjem ~itave palete proizvoda i alata koji ga podr`avaju, od korisni~kih programa do programskih jezika i baza podataka.

almanah.petnica.rs

Primenljivost metode multipleks lanč ane reakcije polimeraze ...

U poslednjih nekoliko godina ubrzan razvoj molekularno-bioloških metoda omogu ćio je brži, jeftiniji i pouzdaniji na čin identi fi kacije, odnosno kon fi rmacije ovog mikroorganizma.

www.inmesbgd.com

Pola veka British Airways-a u Srbiji

Broj konferencija i sajmova koji u Beo-gradu okupljaju učesnike iz celog sveta se poslednjih godina povećao, a sudeći po broju poslovnih putnika pojačana je kulturna i ekonomska razmena u oba smera, sto je dobro za dalji razvoj ne samo našeg poslovanja.

www.promoney.rs

Kompletna knjiga za Branka1

Vetrogenaratori, a samim tim i farme vetrenjača su znatno pojeftinili u poslednjih desetak godina i ta tendencija će se i dalje nastaviti. Na taj način je i cena električne energije dobijene iz vetro-context, it is important to have at least an approximate estimate of wind energy's strategic ...

www.centrala.org.rs

Poziv za učešde u ponudi za gradjevinske i instalaterske ...

... - Pismo predstavljanja sa interesovanjem za određene RFP pakete - Referentna lista radova izvedenih u toku poslednjih 5 godina (treba da obuhvata vrednost radova i reference) ...

www.plazacenterserbia.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Poslednjih