Populaciju

The Serbian contribution to Birds in Europe 2project ...

Vrste ptica koje naseljavaju Srbiju u postotku veæem od 3 u odnosu na njihovu evropsku populaciju Key / Legenda: A - Serbian breeding population estimate in BiE2 (pairs) Procena velièine gnezdeæe populacije u Srbiji u BiE2 (parovi) ; B - Percent of European breeding population in Serbia Postotak ...

www.ptica.org

Ispitivanje kvaliteta ivota bolesnika sa multiplom sklerozom

Iako nema tako visoku učestalost u poređenju sa nekim drugim neurološkim oboljenjima (npr. glavobolje, ce-rebrovaskularna oboljenja), njen značaj proizlazi iz činjenice da je početak bolesti uglavnom vezan za mlađu populaciju (obično kraj 3. decenije ivota) i ima višegodišnji, često pro- ...

www.doiserbia.nb.rs

The quality of life of lumbar radiculopathy patients under ...

nostima za opštu populaciju. Sve vrednosti za kvalitet života stabilizovane su tokom šest meseci. Oblast neuroloških simptoma nije bila u korelaciji sa drugim vrednostima i

www.doiserbia.nb.rs

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

primijenjen prilagođeni COPE upitnik koji sadrži neke dodatne ljestvice, specifične za našu populaciju. Ispitanici su bili studenti različitih fakulteta Sveučilišta u Rijeci (N=403).

www.ffri.hr

United Nations

26 Fond Ujedinjenih nacija* za populaciju Naša misija UNFPA, Fond Ujedinjenih nacija za populaciju, je međunarodna agencija za razvoj koja promoviše pravo svake žene, muškarca i deteta na zdrav život u jednakim uslovima.

rs.one.un.org

Uloga mjerenja debljine intime-medije te "echo-tracking" u ...

U na{em }emo pro-spektivnom istra`ivanju procjenjivati zamjenske markere ateroskleroze koji mogu uspje{no identificirati i opisati HIV-om zara`enu populaciju s visokim rizikom razvoja kardiovaskularnih bolesti i utvrditi terapijske postupke.

hrcak.srce.hr

Vos et al. 1995 AFLP:a new technique for DNA fingerprinting ...

promjena (u skladu s točkom 3) 5. Genetski najraznolikiju populaciju sa Šugarske dulibe koristiti u programima ex-situ zaštite i za pohranu sjemenki u banku

hirc.botanic.hr

ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM ...

Usto, zdravstveni problemi psihičkog karaktera zahvaćaju sve veću i širu populaciju uključivši i sve mlađi naraštaj koji sve češće i sve ranije ulazi u sferu ovisnosti s poznatim pogubnim posljedicama / 1 /.

hrcak.srce.hr

MODULARNA TUMORSKA ENDOPROTEZA ZGLOBA KUKA MODULAR TUMOR ...

kretanje i posebno uspravan hod, što bitno razlikuje ljudsku populaciju od ostalih na planeti. Zglob kuka i proksimalni deo femura (butne kosti) su izloženi raznim komplikacijama koje onemogućuju

infoteh.etf.unssa.rs.ba

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

Biološki prostor za ugradnju endoproteze zgloba kuka za određenu populaciju moguće je definisati na više načina: 1. Eksperimentalno, analizom kadeveričnih femura i statističkom obradom rezultata merenja 2.

www.infoteh.rs.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Populaciju