Pledoaje

Milorad Popovic Poetika i prikljucenja

Ova uglavnom opšta mjesta su svojevrsni pledoaje umišljenosti i nakani da razbistrim neke biografske, socio-psihološke i geopoetičke uslovljenosti koji su uticali

www.okf-cetinje.org

HERETICUS

pledoaje za dijalog o ovoj temi, koja ima dalekose`ni zna~aj za tranziciju iz autoritarnog u demokratski poredak. Otuda dana{nje kriti~ko preispiti-

www.hereticus.org

Other sites you could try:

Find videos related to Pledoaje