Otvorenog

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

"Naše more" 53(5-6)/2006. 228 eljko Dominis * ISSN 0469-6255 (228-238) NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU Disappearance of the Institute of the Open Sea in the Adriatic UDK 341.225 Stručni članak Professional paper Sa etak Talijanski parlament izglasovao je Zakon o zaštitno ...

hrcak.srce.hr

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU Godišnjak Zavoda za psihologiju 1993 Petar Bezinovic Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i njegovo ponašanje dio su otvorenog sustava koji se neprestano prilagođava

www.ffri.hr

Sindrom karpalnog tunela - suvremena dijagnostika i lije * enje

Crnkovi * T. i sur. Sindrom karpalnog tunela - suvremena dijagnostika i lije * enje - Med Jad 2008;38(3-4):77-84 83 Sam zahvat mo e se izvršiti metodom "otvorenog polja" ili endoskopski, uz lokalnu, regionalnu ili op*u anesteziju, te blijedu stazu ekstremiteta.

hrcak.srce.hr

7th INTERNATIONAL BEEKEEPING FAIR

Ukupna površina prostora iznosi 235.000 m 2, a izložbenim potrebama prilagođeno je: - 5.500 m 2 zatvorenog prostora - 1.600 m 2 nadstrešnica - 40.000 m 2 otvorenog prostora - 5.000 m 2 objekata namijenjenih izložbi stoke.

www.agro-hit.com

UGOVOR O POSREDOVANJU U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

... od banke o namenskom novčanom depozitu za kupovinu hartija od vrednosti preko Banke, izvod sa računa i da potpisom ovog Ugovora daje isključivo pravo davanja naloga za prenos sredstava sa ovog računa Banci; Kupac hartija od vrednosti ima pravo da sredstva sa namenskog računa za kupovinu HOV otvorenog ...

www.bancaintesa.rs

HEMIJSKA INDUSTRIJA

... relate the open and closed loop matrices and design of the new algebraic mimo controller using the algebraic equations (Transformisa-nje problema multivarijalnog sistema diferen-cijalnih jednačina za potrebe upravljanja u problem algebarskih jednačina koje povezuju ma-trice otvorenog i zatvorenog ...

www.ache.org.rs

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

51 Podrška za funkcioniranje tržišta električne energije Support to Electricity Market Functioning HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. (HEP-OPS) nastavio je pružati podršku daljnjem razvoju i funkcioniranju od 1. srpnja 2008. potpuno otvorenog tržišta električne energije Republike Hrvatske ...

www.hep.hr

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

Kod (banka) - With the (bank): ……………………………………………………………………………………. Otvorenog na ime - Opened in the name of: …………………………………………………….…………………

www.steuerliches-info-center.de

NEFORMALNO OBRAZOVANJE I INFORMALNO UČENJE ODRASLIH

ISKUSTVA DOBRE PRAKSE EXPERIENCES OF THE BEST PRACTICE Jure Brižić, Predrag Čudina i Ana Globočnik žunac Osobnost branda i njegov utjecaj na percepciju usluge Pučkog otvorenog učilišta Zagreb BRAND PERSONALITY AND ITS IMPACT ON PERCEPTION OF PUBLIC OPEN UNIVERSITY ZAGREB SERVICES Dijana Machala i ...

www.andragosko.hr

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

Otvorenog na ime - Opened in the name of:...…………………………………………………….. VIII. IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA - STATEMENT OF THE CLAIMANT: Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava ...

www.porezna-uprava.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Otvorenog